Δημοσιεύσεις

Home Δημοσιεύσεις
Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI

 1. Sotiropoulos GC, Oldhafer KJ, Frühauf NR, Treichel U, Clauer UA, Brokalaki EI, Broelsch CE. Jejunoduodenal fistula due to penetrating peptic ulcer after Roux-en-Y hepaticojejunostomy. Endoscopy. 2003 Jun;35(6):549. PubMed PMID: 12783362. IF:3.227
 2. Sotiropoulos GC, Lang H, Nadalin S, Holtmann G, Dirsch O, Broelsch CE. Papillomatosis confined to the distal biliary tract–a rare cause of obstructive jaundice: report of a case. Surg Today. 2003;33(10):781-4. PubMed PMID: 14513330.
 3. Lang H, Sotiropoulos GC, Malagó M, Broelsch CE. Mesohepatectomy, caudate lobectomy and resection of hilar bifurcation with biliary reconstruction by 6 hepaticojejunostomies for Klatskin tumor. Hepatogastroenterology. 2003 Sep-Oct;50(53):1327-9. PubMed PMID: 14571728. IF:0.837
 4. Frilling A, Frühauf N, Sotiropoulos GC, Cicinnati V, Malago M, Broelsch CE. [Surgical therapy of hepatocellular carcinoma]. Zentralbl Chir. 2003 Nov;128(11):900-5. German. PubMed PMID: 14669109. IF:0.339
 5. Sotiropoulos GC, Lang H, Holtmann G, Broelsch CE. Intraoperative cholangioscopy in the management of biliary adenomas. J Surg Oncol. 2004 Feb;85(2):91-2. PubMed PMID: 14755511. IF:1.758
 6. Sotiropoulos GC, Brokalaki EI. Living organ donation: is there still place for altruism? Hepatogastroenterology. 2004 Jan-Feb;51(55):6-8. PubMed PMID: 15011819. IF:0.696
 7. Lang H, Sotiropoulos GC, Frühauf NR, Radtke A, Malagó M, Broelsch ChE. [Mesohepatectomy-an alternative to extended hepatectomy in the treatment of central liver tumors]. Chirurg. 2004 Apr;75(4):424-9. Epub 2004 Mar 12. German. Erratum in: Chirurg. 2004 May;75(5):529. PubMed PMID: 15085283. IF:0.735
 8. Sotiropoulos GC, Kaiser GM, Frühauf NR, Kühl H, Metz KA, Oldhafer KJ, Broelsch CE. Hemangioendothelioma of the liver associated with a solitary extrahepatic lesion. Hepatogastroenterology. 2004 Mar-Apr;51(56):436-8. PubMed PMID: 15086176. IF:0.696
 9. Frühauf NR, Oldhafer KJ, Westermann S, Sotiropoulos GC, Kaiser GM. Acute hepatic failure in swine: hepatectomy versus vascular occlusion. J Invest Surg. 2004 May-Jun;17(3):163-71. PubMed PMID: 15204960. IF:0.667
 10. Sotiropoulos GC, Lang H, Niebel W, Malago M, Broelsch CE. 10-year tumor-free survival after intraoperative radiation therapy and secondary liver transplantation for hilar cholangiocarcinoma. Transplantation. 2004 May 27;77(10):1625. PubMed PMID: 15239635. IF:3.568
 11. Lang H, Sotiropoulos GC, Dömland M, Frühauf NR, Paul A, Hüsing J, Malagó M, Broelsch CE. Liver resection for hepatocellular carcinoma in non-cirrhotic liver without underlying viral hepatitis. Br J Surg. 2005 Feb;92(2):198-202. PubMed PMID: 15609381. IF:3.722
 12. Lang H, Sotiropoulos GC, Frühauf NR, Dömland M, Paul A, Kind EM, Malagó M, Broelsch CE. Extended hepatectomy for intrahepatic cholangiocellular carcinoma (ICC): when is it worthwhile? Single center experience with 27 resections in 50 patients over a 5-year period. Ann Surg. 2005 Jan;241(1):134-43. PubMed PMID: 15622001; PubMed Central PMCID: PMC1356856. IF:6.328
 13. Sotiropoulos GC, Treckmann J, Radtke A, Antoch G, Brokalaki EI, Schlaak J, Broelsch CE. Arterioportal fistula complicating endoscopic retrograde cholangiography. Endoscopy. 2005 Jan;37(1):93-4. PubMed PMID: 15657868. IF:4.072
 14. Lang H, Sotiropoulos GC, Saner FH, Frühauf NR, Radecke K, Niebel W, Broelsch CE. Benign esophagorespiratory fistula complicated by deep impaction of stent mesh in the esophageal wall. Endoscopy. 2005 Feb;37(2):185-6. PubMed PMID: 15692939. IF:4.072
 15. Frühauf NR, Sotiropoulos GC, Kaiser GM, Lang H, Paul A, Nadalin S, Malagò M, Broelsch CE. An unusual cause of abdominal pain one year after liver transplantation. Transplantation. 2005 Feb 15;79(3):376. PubMed PMID: 15699776. IF:3.879
 16. Saner F, Sotiropoulos GC, Radtke A, Malagó M, Broelsch CE, Herget-Rosenthal S. Small-for-size syndrome after living-donor liver transplantation treated by “portal vein wrapping” and single plasmapheresis. Transplantation. 2005 Mar 15;79(5):625. PubMed PMID: 15753861. IF:3.879
 17. Sotiropoulos GC, Malagó M, Molmenti E, Paul A, Nadalin S, Brokalaki E, Kühl H, Dirsch O, Lang H, Broelsch CE. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma in cirrhosis: is clinical tumor classification before transplantation realistic? Transplantation. 2005 Feb 27;79(4):483-7. PubMed PMID: 15729176. IF:3.879
 18. Brokalaki EI, Sotiropoulos GC, Tsaras K, Brokalaki H. Awareness of diagnosis, and information-seeking behavior of hospitalized cancer patients in Greece. Support Care Cancer. 2005 Nov;13(11):938-42. Epub 2005 Mar 31. PubMed PMID: 15800770. IF:1.590
 19. Sotiropoulos GC, Malagó M, Molmenti E, Paul A, Nadalin S, Brokalaki EI, Verhagen R, Dirsch O, Gerken G, Lang H, Broelsch CE. Efficacy of transarterial chemoembolization prior to liver transplantation for hepatocellular carcinoma as found in pathology. Hepatogastroenterology. 2005 Mar-Apr;52(62):329-32. PubMed PMID: 15816428. IF:0.699
 20. Radtke A, Schroeder T, Molmenti EP, Sotiropoulos GC, Schenk A, Paul A, Frilling A, Lang H, Nadalin S, Peitgen HO, Broelsch CE, Malagó M. Anatomical and physiological comparison of liver volumes among three frequent types of parenchyma transection in live donor liver transplantation. Hepatogastroenterology. 2005 Mar-Apr;52(62):333-8. PubMed PMID: 15816429. IF:0.699
 21. Sotiropoulos GC, Kaiser GM, Lang H, Treckmann J, Brokalaki EI, Pottgen C, Gerken G, Paul A, Broelsch CE. Staging laparoscopy in gastric cancer. Eur J Med Res. 2005 Feb 28;10(2):88-91. PubMed PMID: 15817429. IF:0.944
 22. Sotiropoulos GC, Lang H, Broelsch CE. Surgical management of recurrent intrahepatic cholangiocellular carcinoma after liver resection. Surgery. 2005 Jun;137(6):669-70. PubMed PMID: 15933643. IF:2.566
 23. Radtke A, Schroeder T, Sotiropoulos GC, Molmenti E, Schenk A, Paul A, Nadalin S, Lang H, Saner F, Peitgen HO, Broelsch CE, Malagò M. Anatomical and physiological classification of hepatic vein dominance applied to liver transplantation. Eur J Med Res. 2005 May 20;10(5):187-94. PubMed PMID: 15946917. IF:0.944
 24. Liu C, Frilling A, Sotiropoulos GC, Weber F, Nadalin S, Malago M, Broelsch CE. Living donor liver transplantation for recurrent hepatocellular carcinoma. Transpl Int. 2005 Jul;18(7):889. PubMed PMID: 15948872. IF:1.797
 25. Sotiropoulos GC, Lang H, Liu C, Brokalaki EI, Molmenti E, Broelsch CE. Surgical treatment of pancreatic metastases of renal cell carcinoma. JOP. 2005 Jul 8;6(4):339-43. PubMed PMID: 16006684.
 26. Lang H, Sotiropoulos GC, Brokalaki E, Frühauf NR, Radü J, Paul A, Wohlschlaeger J, Baba HA, Malagó M, Broelsch CE. [Surgical therapy of intrahepatic cholangiocellular carcinoma]. Chirurg. 2006 Jan;77(1):53-60. German. PubMed PMID: 16170505. IF:0.729
 27. Sotiropoulos GC, Paul A, Molmenti E, Lang H, Frilling A, Napieralski BP, Nadalin S, Treckmann J, Brokalaki EI, Gerling T, Broelsch CE, Malagó M. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma in cirrhosis within the Eurotransplant area: an additional option with “livers that nobody wants”. Transplantation. 2005 Oct 15;80(7):897-902. PubMed PMID: 16249736. IF:3.879
 28. Sotiropoulos GC, Brokalaki EI, Molmenti EP, Beckebaum S, Frilling A, Malagó M, Broelsch CE. Liver transplantation for small solitary cholangiocellular carcinoma in cirrhosis: a medical mistake or a new indication? Transplantation. 2005 Nov 15;80(9):1356. PubMed PMID: 16314810. IF:3.879
 29. Sotiropoulos GC, Dahmen U, Dirsch O, Antoch G, Freudenberg L, Brokalaki EI, Treichel U, Paul A, Broelsch CE. Biliary tract obstruction due to sarcoidosis. Endoscopy. 2005 Dec;37(12):1262. PubMed PMID: 16329035. IF:4.072
 30. Lang H, Radtke A, Liu C, Sotiropoulos GC, Hindennach M, Schroeder T, Peitgen HO, Broelsch CE. Improved assessment of functional resectability in repeated hepatectomy by computer-assisted operation planning. Hepatogastroenterology. 2005 Nov-Dec;52(66):1645-8. PubMed PMID: 16334748. IF:0.699
 31. Sotiropoulos GC, Malago M, Molmenti EP, Radtke A, Brokalaki EI, Nadalin S, Lang H, Frilling A, Baba HA, Kühl H, Verhagen R, Broelsch CE. Disease course after liver transplantation for hepatocellular carcinoma in patients with complete tumor necrosis in liver explants after performance of bridging treatments. Eur J Med Res. 2005 Dec 7;10(12):539-42. PubMed PMID: 16356871. IF:0.944
 32. Sotiropoulos GC, Malagó M, Molmenti EP, Nadalin S, Radtke A, Brokalaki EI, Lang H, Frilling A, Baba HA, Neuhäuser M, Broelsch CE. Liver transplantation and incidentally found hepatocellular carcinoma in liver explants: need for a new definition? Transplantation. 2006 Feb 27;81(4):531-5. PubMed PMID: 16495799. IF:3.972
 33. Nadalin S, Malagó M, Testa G, Schaffer R, Sotiropoulos GC, Frilling A, Broelsch CE. “Hepar divisum”–as a rare donor complication after intraoperative mortality of the recipient of an intended living donor liver transplantation. Liver Transpl. 2006 Mar;12(3):428-34. PubMed PMID: 16498667. IF:4.629
 34. Radtke A, Schroeder T, Molmenti EP, Sotiropoulos GC, Nadalin S, Schenk A, Malamutmann E, Saner F, Valentin-Gamazo C, Dahmen U, Lang H, Peitgen HO, Broelsch CE, Malagò M. The “territorial belonging” of the middle hepatic vein: a troublesome dilemma in adult live donor liver transplantation–anatomical evidence based on virtual 3-dimensional-computed tomography-imaging reconstructions. Eur J Med Res. 2006 Feb 21;11(2):66-72. PubMed PMID: 16504963. IF:1.046
 35. Malagó M, Sotiropoulos GC, Nadalin S, Valentin-Gamazo C, Paul A, Lang H, Radtke A, Saner F, Molmenti E, Beckebaum S, Gerken G, Frilling A, Broelsch CE. Living donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a single-center preliminary report. Liver Transpl. 2006 Jun;12(6):934-40. Erratum in: Liver Transpl. 2006 Jun;12(6):1024. PubMed PMID: 16528715. IF:4.629
 36. Sotiropoulos GC, Lang H, Frühauf NR, Molmenti EP, Paul A, Nadalin S, Frilling A, Broelsch CE, Malagò M. In situ splitting of deceased donor livers: an additional option for patients with hepatocellular carcinoma in cirrhosis. Surgery. 2006 Mar;139(3):452. PubMed PMID: 16546515. IF:2.977
 37. Lang H, Kaiser GM, Zöpf T, Sotiropoulos GC, Frilling A, Malagó M, Broelsch CE. [Surgical therapy of hilar cholangiocarcinoma]. Chirurg. 2006 Apr;77(4):325-34. German. PubMed PMID: 16568258. IF:0.489
 38. Sotiropoulos GC, Lang H, Frilling A, Molmenti EP, Paul A, Nadalin S, Radtke A, Brokalaki EI, Saner F, Hilgard P, Gerken G, Broelsch CE, Malagò M. Resectability of hepatocellular carcinoma: evaluation of 333 consecutive cases at a single hepatobiliary specialty center and systematic review of the literature. Hepatogastroenterology. 2006 May-Jun;53(69):322-9. Review. PubMed PMID: 16795964. IF:0.756
 39. Frilling A, Malago M, Weber F, Paul A, Nadalin S, Sotiropoulos GC, Cicinnati V, Beckebaum S, Bockisch A, Mueller-Brand J, Hofmann M, Schmid KW, Gerken G, Broelsch CE. Liver transplantation for patients with metastatic endocrine tumors: single-center experience with 15 patients. Liver Transpl. 2006 Jul;12(7):1089-96. PubMed PMID: 16799958. IF:4.629
 40. Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Lang H, Beckebaum S, Kaiser GM, Brokalaki EI,  Frilling A, Malagó M, Neuhauser M, Broelsch CE. Surgery for hepatocellular carcinoma arising in hereditary hemochromatosis. Eur Surg Res. 2006;38(4):371-6. Epub 2006 Jul 11. Review. PubMed PMID: 16837807. IF:0.684
 41. Sotiropoulos GC, Paul A, Gerling T, Molmenti EP, Nadalin S, Napieralski BP,  Treckmann J, Lang H, Saner F, Frilling A, Broelsch CE, Malagó M. Liver transplantation with “rescue organ offers” within the eurotransplant area: a 2-year report from the University Hospital Essen. Transplantation. 2006 Aug 15;82(3):304-9. PubMed PMID: 16906024. IF:3.972
 42. Lang H, Sotiropoulos GC, Brokalaki EI, Radtke A, Frilling A, Molmenti EP, Malagó M, Broelsch CE. Left hepatic trisectionectomy for hepatobiliary malignancies. J Am Coll Surg. 2006 Sep;203(3):311-21. Epub 2006 Jul 13. PubMed PMID: 16931303. IF:2.813
 43. Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Frilling A, Paul A, Malamutmann E, Broelsch CE, Malagó M. Liver transplantation for double primary hepatic cancer-hepatocellular carcinoma and intrahepatic cholangiocarcinoma. Transplantation. 2006 Sep 15;82(5):718-9. PubMed PMID: 16969301. IF:3.972
 44. Radtke A, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Nadalinl S, Schroeder T, Schenk A, Saner F, Valentin-Gamazo C, Dahmen U, Spasov L, Broelsch CE, Malagò M. The influence of accessory right inferior hepatic veins on the venous drainage in right graft living donor liver transplantation. Hepatogastroenterology. 2006 Jul-Aug;53(70):479-83. PubMed PMID: 16995445. IF:0.756
 45. Saner FH, Nadalin S, Pavlaković G, Gu Y, Olde Damink SW, Gensicke J, Fruhauf NR, Paul A, Radtke A, Sotiropoulos GC, Malagó M, Broelsch CE. Portopulmonary hypertension in the early phase following liver transplantation. Transplantation. 2006 Oct 15;82(7):887-91. PubMed PMID: 17038902. IF:3.972
 46. Sotiropoulos GC, Frilling A, Molmenti EP, Brokalaki EI, Beckebaum S, Omar OS, Broelsch CE, Malagó M. De novo hepatocellular carcinoma in recurrent liver cirrhosis after liver transplantation for benign hepatic disease: is a deceased donor re-transplantation justified? Transplantation. 2006 Oct 27;82(8):1112. PubMed PMID: 17060864. IF:3.972
 47. Sotiropoulos GC, Lang H, Frühauf NR, Molmenti EP, Omar OS, Radtke A, Paul A, Nadalin S, Frilling A, Broelsch CE, Malagò M. Split liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Hepatogastroenterology. 2006 Sep-Oct;53(71):764-7. PubMed PMID: 17086884. IF:0.756
 48. Li J, Nadalin S, Paul A, Sotiropoulos GC, Broelsch CE, Kranz B, Vester U, Schaffer R, Philipp T, Otto T. The symptomatic pelvic kidney: a new source of organs for living donor kidney transplantation? Transplantation. 2006 Nov 15;82(9):1241-2. PubMed PMID: 17102780. IF:3.972
 49. Radtke A, Nadalin S, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Schroeder T, Schenk A, Frilling A, Saner FH, Peitgen HO, Broelsch CE, Malagó M. Parenchyma transection in adult live donor liver transplantation: the virtual dilemma of “where to cut”. Experience based on virtual 3-dimensional computed tomography imaging reconstructions. Hepatogastroenterology. 2006 Nov-Dec;53(72):811-5. PubMed PMID: 17153429. IF:0.756
 50. Schmitz KJ, Lang H, Wohlschlaeger J, Reis H, Sotiropoulos GC, Schmid KW, Baba HA. Elevated expression of cyclooxygenase-2 is a negative prognostic factor for overall survival in intrahepatic cholangiocarcinoma. Virchows Arch. 2007 Feb;450(2):135-41. PubMed PMID: 17165088; PubMed Central PMCID: PMC1888720. IF:2.029
 51. Saner FH, Sotiropoulos GC, Gu Y, Paul A, Radtke A, Gensicke J, Kavuk I, Malagó M, Broelsch CE. Severe neurological events following liver transplantation. Arch Med Res. 2007 Jan;38(1):75-9. Epub 2006 Nov 3. PubMed PMID: 17174727. IF:1.772
 52. Radtke A, Nadalin S, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Schroeder T, Valentin-Gamazo C, Lang H, Bockhorn M, Peitgen HO, Broelsch CE, Malagó M. Computer-assisted operative planning in adult living donor liver transplantation: a new way to resolve the dilemma of the middle hepatic vein. World J Surg. 2007 Jan;31(1):175-85. PubMed PMID: 17180479. IF:1.778
 53. Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Omar OS, Bockhorn M, Brokalaki EI, Lang H, Frilling A, Broelsch CE, Malagó M. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma in patients beyond the Milan but within the UCSF criteria. Eur J Med Res. 2006 Nov 30;11(11):467-70. PubMed PMID: 17182358. IF:1.046
 54. Radtke A, Sotiropoulos GC, Nadalin S, Molmenti EP, Schroeder T, Lang H, Saner F, Valentin-Gamazo C, Frilling A, Schenk A, Broelsch CE, Malagó M. Preoperative volume prediction in adult living donor liver transplantation: how much can we rely on it? Am J Transplant. 2007 Mar;7(3):672-9. Epub 2007 Jan 4. PubMed PMID: 17229068. IF:6.423
 55. Sotiropoulos GC, Malagó M, Molmenti EP, Lösch C, Lang H, Frilling A, Broelsch CE, Neuhäuser M. Hilar lymph nodes sampling at the time of liver transplantation for hepatocellular carcinoma: to do or not to do? Meta-analysis to determine the impact of hilar lymph nodes metastases on tumor recurrence and survival in patients with hepatocellular carcinoma undergoing liver transplantation. Transpl Int. 2007 Feb;20(2):141-6. PubMed PMID: 17239022. IF:2.3
 56. Nadalin S, Malagò M, Radtke A, Erim Y, Saner F, Valentin-Gamazo C, Schröder T, Schaffer R, Sotiropoulos GC, Li J, Frilling A, Broelsch CE. Current trends in live liver donation. Transpl Int. 2007 Apr;20(4):312-30. Review. PubMed PMID: 17326772. IF:2.3
 57. Nadalin S, Heuer M, Wallot M, Auth M, Schaffer R, Sotiropoulos GC, Ballauf A, van der Broek MA, Olde-Damink S, Hoyer PF, Broelsch CE, Malagò M. Paediatric acute liver failure and transplantation: the University of Essen experience. Transpl Int. 2007 Jun;20(6):519-27. Epub 2007 Mar 9. PubMed PMID: 17355244. IF:2.3
 58. Ozçelik A, Treckmann J, Paul A, Witzke O, Sotiropoulos G, Nadalin S, Malago M, Broelsch CE. Results of kidney transplantation with simultaneous implantation of vascular graft. Transplant Proc. 2007 Mar;39(2):509-10. PubMed PMID: 17362769. IF:1.027
 59. Schmitz KJ, Lang H, Frey UH, Sotiropoulos GC, Wohlschlaeger J, Reis H, Takeda A, Siffert W, Schmid KW, Baba HA. GNAS1 T393C polymorphism is associated with clinical course in patients with intrahepatic cholangiocarcinoma. Neoplasia. 2007 Feb;9(2):159-65. PubMed PMID: 17356712; PubMed Central PMCID: PMC1813929. IF:5.674     
 60. Bockhorn M, Schöllmann S, Opitz B, Sotiropoulos GC, Sheu SY, Niehaus E, Trippler M, Frilling A, Broelsch CE, Schlaak JF. Vascular endothelial growth factor does not improve liver regeneration and survival after 90% subtotal liver resection. Hepatol Res. 2007 May;37(5):353-9. PubMed PMID: 17441808. IF:1.892
 61. Cicinnati VR, Iacob S, Klein CG, Baba HA, Sotiropoulos GC, Hilgard P, Erim Y, Broelsch CE, Gerken G, Beckebaum S. Ribavirin with either standard or pegylated interferon to treat recurrent hepatitis C after liver transplantation. Aliment Pharmacol Ther. 2007 Jul 15;26(2):291-303. PubMed PMID: 17593075. IF:3.201
 62. Lang H, Sotiropoulos GC, Brokalaki EI, Schmitz KJ, Bertona C, Meyer G, Frilling A, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Survival and recurrence rates after resection for hepatocellular carcinoma in noncirrhotic livers. J Am Coll Surg. 2007 Jul;205(1):27-36. PubMed PMID: 17617329. IF:3.101
 63. Schroeder T, Radtke A, Debatin JF, Malaga M, Sotiropoulos GC, Forsting M, Lang H, Ruehm SG. Contrast-enhanced multidetector-CT cholangiography after living donor liver transplantation. Hepatogastroenterology. 2007 Jun;54(76):1176-80. PubMed PMID: 17629065. IF:0.904
 64. Sotiropoulos GC, Beckebaum S, Lang H, Frilling A, Molmenti EP, Cicinnati VR, Saner FH, Erim Y, Baba HA, Malagó M, Broelsch CE. Single-center experience on liver transplantation for hepatocellular carcinoma arising in alcoholic cirrhosis: results and ethical issues. Eur Surg Res. 2008;40(1):7-13. Epub 2007 Aug 23. PubMed PMID: 17717419. IF:0.920
 65. Bockhorn M, Benkö T, Opitz B, Sheu SY, Sotiropoulos GC, Schlaak JF, Broelsch CE, Lang H. Impact of hepatic vein deprivation on liver regeneration and function after major hepatectomy. Langenbecks Arch Surg. 2008 Jul;393(4):527-33. Epub 2007 Sep 12. PubMed PMID: 17849145. IF:1.577
 66. Sotiropoulos GC, Beckebaum S, Molmenti EP, Klein CG, Cicinnati VR, Broelsch  CE, Malagó M. Multi-organ early tumor dissemination after high urgency re-transplantation for hepatocellular carcinoma in cirrhosis: role of massive intraoperative transfusion? Dig Dis Sci. 2008 Apr;53(4):1156-7. Epub 2007 Oct 13. PubMed PMID: 17934845. IF:1.583
 67. Cicinnati VR, Yu Z, Klein CG, Sotiropoulos GC, Saner F, Malagó M, Frilling A, Gerken G, Broelsch CE, Beckebaum S. Clinical trial: switch to combined mycophenolate mofetil and minimal dose calcineurin inhibitor in stable liver transplant patients–assessment of renal and allograft function, cardiovascular risk factors and immune monitoring. Aliment Pharmacol Ther. 2007 Nov 1;26(9):1195-208. PubMed PMID: 17944734. IF:3.201
 68. Sotiropoulos GC, Fouzas I, Paul A, Nadalin S, Molmenti EP, Valentin-Gamazo C, Radtke A, Kühl H, Malagó M, Broelsch CE. Inferior vena cava thrombosis after right hepatectomy for live donor liver transplantation: a major donor complication and a satisfactory treatment modality. Am J Transplant. 2007 Dec;7(12):2836-7. Epub 2007 Oct 19. PubMed PMID: 17949459. IF:6.423
 69. Treckmann J, Paul A, Sotiropoulos GC, Lang H, Ozcelik A, Saner F, Broelsch CE. Sentinel bleeding after pancreaticoduodenectomy: a disregarded sign. J Gastrointest Surg. 2008 Feb;12(2):313-8. Epub 2007 Oct 20. PubMed PMID: 17952516. IF:2.311
 70. Sotiropoulos GC, Lang H, Nadalin S, Neuhäuser M, Molmenti EP, Baba HA, Paul A, Saner FH, Weber F, Hilgard P, Frilling A, Broelsch CE, Malagó M. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: University Hospital Essen experience and metaanalysis of prognostic factors. J Am Coll Surg. 2007 Nov;205(5):661-75. Epub 2007 Sep 10. PubMed PMID: 17964442. IF:3.101
 71. Sotiropoulos GC, Treckmann JW, Molmenti EP, Schmitz KJ, Cicinnati VR, Paul A, Broelsch CE, Malagó M. Salvage live donor liver transplantation for a second recurrence of hepatocellular carcinoma. Transpl Int. 2008 Feb;21(2):182-5. Epub 2007 Oct 29. PubMed PMID: 17971034. IF:3.115
 72. Kaiser GM, Sotiropoulos GC, Frühauf NR, Stavrou GA, Peitgen K, Pöttgen C, Gerken G, Paul A, Broelsch CE. Value of staging laparoscopy for multimodal therapy planning in esophago-gastric cancer. Int Surg. 2007 May-Jun;92(3):128-32. PubMed PMID: 17972466. IF:0.272
 73. Schmitz KJ, Wohlschlaeger J, Lang H, Sotiropoulos GC, Malago M, Steveling K, Reis H, Cicinnati VR, Schmid KW, Baba HA. Activation of the ERK and AKT signalling pathway predicts poor prognosis in hepatocellular carcinoma and ERK activation in cancer tissue is associated with hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2008 Jan;48(1):83-90. Epub 2007 Oct 29. PubMed PMID: 17998146. IF:7.056
 74. Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Lösch C, Beckebaum S, Broelsch CE, Lang H. Meta-analysis of tumor recurrence after liver transplantation for hepatocellular carcinoma based on 1,198 cases. Eur J Med Res. 2007 Oct 30;12(10):527-34. PubMed PMID: 18024261. IF:0.83
 75. Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Klein CG, Cicinnati VR, Broelsch CE, Lang H. Recurrent giant biloma following deceased donor split liver transplantation. Eur J Med Res. 2007 Dec 14;12(12):609. PubMed PMID: 18024273. IF:0.83
 76. Sotiropoulos GC, Lang H, Herget-Rosenthal S, Molmenti EP, Baba HA, Karaliotas C, Broelsch CE, Saner FH. Salvage plasmapheresis for small-for-size syndrome following hepatic resection for colorectal liver metastases. Int J Colorectal Dis. 2008 May;23(5):553. Epub 2007 Dec 1. PubMed PMID: 18060418. IF:1.767
 77. Saner FH, Koeppen S, Meyer M, Kohnle M, Herget-Rosenthal S, Sotiropoulos GC, Paul A, Radtke A, Malagó M, Broelsch CE. Treatment of central pontine myelinolysis with plasmapheresis and immunoglobulins in liver transplant patient. Transpl Int. 2008 Apr;21(4):390-1. Epub 2007 Dec 5. PubMed PMID: 18069924. IF:3.115
 78. Sotiropoulos GC, Radtke A, Schmitz KJ, Molmenti EP, Schroeder T, Saner FH, Baba HA, Fouzas I, Broelsch CE, Malagó M, Lang H. Liver transplantation in the setting of hepatocellular carcinoma and portal vein thrombosis: a challenging dilemma? Dig Dis Sci. 2008 Jul;53(7):1994-9. Epub 2007 Dec 14. PubMed PMID: 18080191. IF:1.583
 79. Schmitz KJ, Lang H, Wohlschlaeger J, Sotiropoulos GC, Reis H, Schmid KW, Baba HA. AKT and ERK1/2 signaling in intrahepatic cholangiocarcinoma. World J Gastroenterol. 2007 Dec 28;13(48):6470-7. Review. PubMed PMID: 18161916. IF:2.081
 80. Lang H, Sotiropoulos GC, Kaiser GM, Molmenti EP, Malagó M, Broelsch CE. The role of liver transplantation in the treatment of hilar cholangiocarcinoma. HPB (Oxford). 2005;7(4):268-72. doi: 10.1080/13651820500372780. PubMed PMID: 18333205; PubMed Central PMCID: PMC2043099.
 81. Sotiropoulos GC, Bockhorn M, Molmenti EP, Fouzas I, Broelsch CE, Lang H. Hepatocellular carcinoma as a coincidental finding in a patient undergoing surgery for focal nodular hyperplasia. Liver Int. 2008 Apr;28(4):578-9. doi:10.1111/j.1478-3231.2007.01650.x. PubMed PMID: 18339083. IF:2.908
 82. Cicinnati VR, Kang J, Sotiropoulos GC, Hilgard P, Frilling A, Broelsch CE, Gerken G, Beckebaum S. Altered chemotactic response of myeloid and plasmacytoid dendritic cells from patients with chronic hepatitis C: role of alpha interferon. J Gen Virol. 2008 May;89(Pt 5):1243-53. doi: 10.1099/vir.0.83517-0. PubMed PMID: 18420803. IF:3.092
 83. Nadalin S, Li J, Lang H, Sotiropoulos GC, Schaffer R, Radtke A, Saner F, Broelsch CE, Malagó M. The White test: a new dye test for intraoperative detection of bile leakage during major liver resection. Arch Surg. 2008 Apr;143(4):402-4; discussion 404. doi: 10.1001/archsurg.143.4.402. PubMed PMID: 18427029. IF:4.259
 84. Sotiropoulos GC, Kuehl H, Sgourakis G, Molmenti EP, Beckebaum S, Cicinnati VR, Baba HA, Schmitz KJ, Broelsch CE, Lang H. Pulmonary nodules at risk in patients undergoing liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Transpl Int. 2008 Sep;21(9):850-6. doi: 10.1111/j.1432-2277.2008.00688.x. Epub 2008 May 1. PubMed PMID: 18466170. IF:3.115    
 85. Baba HA, Wohlschlaeger J, Cicinnati VR, Hilgard P, Lang H, Sotiropoulos GC, Takeda A, Beckebaum S, Schmitz KJ. Phosphorylation of p70S6 kinase predicts overall survival in patients with clear margin-resected hepatocellular carcinoma. Liver Int. 2009 Mar;29(3):399-405. doi: 10.1111/j.1478-3231.2008.01798.x. Epub 2008 May 19. PubMed PMID: 18492014. IF:2.987
 86. Fouzas I, Daoudaki M, Sotiropoulos GC, Vrochides D, Papanikolaou V, Imvrios G, Sgourakis G, Molmenti EP, Vavatsi N, Thalhammer T, Takoudas D, Broelsch CE. Cyclosporine enhances liver regeneration: the role of hepatocyte MHC expression and PGE2–a study relevant to graft immunogenicity. Eur J Med Res. 2008 Apr 30;13(4):154-62. PubMed PMID: 18504170. IF:1.04
 87. Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Eibl C, Bonticous S, Moege J, Berchtold C. Are acute exacerbations of chronic inflammatory appendicitis triggered by coprostasis and/or coproliths? World J Gastroenterol. 2008 May 28;14(20):3179-82. PubMed PMID: 18506922; PubMed Central PMCID: PMC2712849. IF:2.081
 88. Saner FH, Olde Damink SW, Pavlakovic G, van den Broek MA, Rath PM, Sotiropoulos GC, Radtke A, Canbay A, Paul A, Nadalin S, Malagó M, Broelsch CE. Pulmonary and blood stream infections in adult living donor and cadaveric liver transplant patients. Transplantation. 2008 Jun 15;85(11):1564-8. doi: 10.1097/TP.0b013e31816f61a6. PubMed PMID: 18551060. IF:3.816
 89. Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Dedemadi G, Radtke A, Papanikolaou I, Christofides T, Rink AD, Karaliotas C, Lang H. Stapled versus Ferguson hemorrhoidectomy: is there any evidence-based information? Int J Colorectal Dis. 2008 Sep;23(9):825-32. doi: 10.1007/s00384-008-0502-4. Epub 2008 Jun 17. Review. PubMed PMID: 18560843. IF:1.767
 90. Iesalnieks I, Winter H, Bareck E, Sotiropoulos GC, Goretzki PE, Klinkhammer-Schalke M, Bröckner S, Trupka A, Anthuber M, Rupprecht H, Raab M, Meyer W, Reichmann F, Kästel M, Mayr M, Braun W, Schlitt HJ, Agha A. Thyroid metastases of renal cell carcinoma: clinical course in 45 patients undergoing surgery. Assessment of factors affecting patients’ survival. Thyroid. 2008 Jun;18(6):615-24. doi: 10.1089/thy.2007.0343. PubMed PMID: 18578610. IF:3.00
 91. Saner FH, Olde Damink SW, Pavlaković G, van den Broek MA, Sotiropoulos GC, Radtke A, Nadalin S, Malagó M, Paul A. Positive end-expiratory pressure induces liver congestion in living donor liver transplant patients: myth or fact. Transplantation. 2008 Jun 27;85(12):1863-6. doi: 10.1097/TP.0b013e31817754dc. PubMed PMID: 18580483. IF:3.816
 92. Sotiropoulos GC, Lang H, Sgourakis G, Nadalin S, Molmenti EP, Radtke A, Paul A, Beckebaum S, Saner FH, Baba HA, Gerken G, Malagó M, Broelsch CE. Liberal policy in living donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma: lessons learned. Dig Dis Sci. 2009 Feb;54(2):377-84. doi: 10.1007/s10620-008-0319-6. Epub 2008 Jul 2. PubMed PMID: 18594985. IF:1.838
 93. Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Neuhäuser M, Musholt TJ, Karaliotas C, Lang H. Comparison between minimally invasive video-assisted thyroidectomy and conventional thyroidectomy: is there any evidence-based information? Thyroid. 2008 Jul;18(7):721-7. doi: 10.1089/thy.2008.0028. PubMed PMID: 18631000. IF:3.00
 94. Rink AD, Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Lang H, Vestweber KH. The colon J-pouch as a cause of evacuation disorders after rectal resection: myth or fact? Langenbecks Arch Surg. 2009 Jan;394(1):79-91. doi: 10.1007/s00423-008-0364-9. Epub 2008 Jul 24. Review. Erratum in: Langenbecks Arch Surg. 2009 Jan;394(1):205-7. PubMed PMID: 18651168. IF:1.572
 95. Radtke A, Sotiropoulos GC, Nadalin S, Molmenti EP, Schroeder T, Saner FH, Sgourakis G, Cicinnati VR, Valentin-Gamazo C, Broelsch CE, Malago M, Lang H. Preoperative volume prediction in adult live donor liver transplantation: 3-D CT volumetry approach to prevent miscalculations. Eur J Med Res. 2008 Jul 28;13(7):319-26. PubMed PMID: 18700188. IF:1.04
 96. Sotiropoulos GC, Bockhorn M, Sgourakis G, Brokalaki EI, Molmenti EP, Neuhäuser M, Radtke A, Wohlschlaeger J, Baba HA, Broelsch CE, Lang H. R0 liver resections for primary malignant liver tumors in the noncirrhotic liver: a diagnosis-related analysis. Dig Dis Sci. 2009 Apr;54(4):887-94. doi: 10.1007/s10620-008-0408-6. Epub 2008 Aug 19. PubMed PMID: 18712480. IF:1.838
 97. Sotiropoulos GC, Saner FH, Molmenti EP, Radtke A, Timm S, Baba HA, Paul A, Lang H. Unexpected liver failure after right hemihepatectomy for colorectal liver metastasis due to chemotherapy-associated steato-hepatitis: time for routine preoperative liver biopsy? Int J Colorectal Dis. 2009 Feb;24(2):241. doi: 10.1007/s00384-008-0570-5. Epub 2008 Sep 2. PubMed PMID: 18762953. IF:2.102
 98. Bockhorn M, Sotiropoulos GC, Sgourakis G, Neuhaus JP, Molmenti EP, Lang H, Frilling A, Broelsch CE. Major liver resections in the elderly-is an aggressive approach justified? Int J Colorectal Dis. 2009 Jan;24(1):83-6. doi: 10.1007/s00384-008-0571-4. Epub 2008 Sep 3. PubMed PMID: 18766356. IF:2.102
 99. Beckebaum S, Sotiropoulos GC, Gerken G, Cicinnati VR. Hepatitis B and liver transplantation: 2008 update. Rev Med Virol. 2009 Jan;19(1):7-29. doi: 10.1002/rmv.595. Review. PubMed PMID: 18816503. IF:7.449
 100. Radtke A, Nadalin S, Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Schroeder T, Fouzas I, Saner FH, Schenk A, Malagó M, Lang H. Liver “compliance”: a previously unrecognized preoperative predictor of small-for-size syndrome in adult living donor liver transplantation. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3142-6. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.066. PubMed PMID: 19010217. IF:1.055
 101. Radtke A, Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Nadalin S, Fouzas I, Schroeder T, Saner FH, Schenk A, Cicinnati VR, Malagó M, Lang H. Hepatic hilar and sectorial vascular and biliary anatomy in right graft adult live liver donor transplantation. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3147-50. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.046. PubMed PMID: 19010218. IF:1.055
 102. Radtke A, Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Nadalin S, Fouzas I, Schroeder T, Saner F, Schenk A, Cincinnati VR, Malagó M, Lang H. Intrahepatic biliary anatomy derived from right graft adult live donor liver transplantation. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3151-4. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.048. PubMed PMID: 19010219. IF:1.055
 103. Radtke A, Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Fouzas I, Schroeder T, Saner FH, Schenk A, Beckebaum S, Malagó M, Lang H. Anatomical classification of the peripheral right hepatic duct: early identification of a preventable source of morbidity and mortality in adult live donor liver transplantation. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3155-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.044. PubMed PMID: 19010220. IF:1.055
 104. Radtke A, Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Nadalin S, Fouzas I, Schroeder T, Saner FH, Cicinnati VR, Schenk A, Malagó M, Lang H. A new systematic classification of peripheral anatomy of the right hepatic duct: experience from adult live liver donor transplantation. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3158-60. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.049. PubMed PMID: 19010221. IF:1.055
 105. Timm S, Sotiropoulos GC, Draier M, Knüpffer J, Steger U, Lang H. Selective transarterial chemoembolization of advanced hepatocellular carcinomas: a reasonable palliative option. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3179-81. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.074. PubMed PMID: 19010226. IF:1.055
 106. Beckebaum S, Chen X, Sotiropoulos GC, Radtke A, Daoudaki M, Baba HA, Wohlschlaeger J, Broelsch CE, Gerken G, Cicinnati VR. Role of osteopontin and CD44s expression for patients with hepatocellular carcinoma undergoing liver transplantation or resection. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3182-4. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.034. PubMed PMID: 19010227. IF:1.055
 107. Fouzas I, Sotiropoulos GC, Lang H, Nadalin S, Beckebaum S, Sgourakis G, Saner FH, Radtke A, Papanikolaou V, Baba HA, Paul A, Broelsch CE, Malagó M. Living donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma in patients exceeding the UCSF criteria. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3185-8. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.036. PubMed PMID: 19010228. IF:1.055
 108. Kaiser GM, Sotiropoulos GC, Jauch KW, Löhe F, Hirner A, Kalff JC, Königsrainer A, Steurer W, Senninger N, Brockmann JG, Schlitt HJ, Zülke C, Büchler MW, Schemmer P, Settmacher U, Hauss J, Lippert H, Hopt UT, Otto G, Heiss MM, Bechstein WO, Timm S, Klar E, Hölscher AH, Rogiers X, Stangl M, Hohenberger W, Müller V, Molmenti EP, Fouzas I, Erhard J, Malagó M, Paul A, Broelsch CE, Lang H. Liver transplantation for hilar cholangiocarcinoma: a German survey. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3191-3. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.039. PubMed PMID: 19010230. IF:1.055   
 109. Sotiropoulos GC, Kaiser GM, Lang H, Molmenti EP, Beckebaum S, Fouzas I, Sgourakis G, Radtke A, Bockhorn M, Nadalin S, Treckmann J, Niebel W, Baba HA, Broelsch CE, Paul A. Liver transplantation as a primary indication for intrahepatic cholangiocarcinoma: a single-center experience. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3194-5. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.053. PubMed PMID: 19010231. IF:1.055
 110. Sotiropoulos GC, Lang H, Saner FH, Beckebaum S, Wandelt M, Molmenti EP, Nadalin S, Treckmann J, Bockhorn M, Fouzas I, Malagó M, Gerken G, Broelsch CE, Paul A. Long-term results after liver transplantation with “livers that nobody wants” within Eurotransplant: a center’s experience. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3196-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.055. PubMed PMID: 19010232. IF:1.055
 111. Fouzas I, Sgourakis G, Nowak KM, Lang H, Cicinnati VR, Molmenti EP, Saner FH, Nadalin S, Papanikolaou V, Broelsch CE, Paul A, Sotiropoulos GC. Liver transplantation with grafts from septuagenarians. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3198-200. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.061. PubMed PMID: 19010233. IF:1.055
 112. Lang H, Sotiropoulos GC, Beckebaum S, Fouzas I, Molmenti EP, Omar OS, Sgourakis G, Radtke A, Nadalin S, Saner FH, Malagó M, Gerken G, Paul A, Broelsch CE. Incidence of liver retransplantation and its effect on patient survival. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3201-3. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.09.039. PubMed PMID: 19010234. IF:1.055
 113. Fouzas I, Sotiropoulos GC, Sgourakis G, Drühe N, Wohlschlaeger J, Molmenti EP, Broelsch CE, Lang H. Five-year survival after monotherapy for hepatocellular carcinoma in the setting of cirrhosis. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3204-5. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.035. PubMed PMID: 19010235. IF:1.055
 114. Saner FH, Sotiropoulos GC, Radtke A, Fouzas I, Molmenti EP, Nadalin S, Paul A. Intensive care unit management of liver transplant patients: a formidable challenge for the intensivist. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3206-8. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.069. PubMed PMID: 19010236. IF:1.055
 115. Sotiropoulos GC, Treckmann J, Fouzas I, Molmenti EP, Nowak KM, Broelsch CE, Paul A, Lang H. Eurotransplant special request for high-urgency status after liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a case report. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3211-2. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.051. PubMed PMID: 19010237. IF:1.055
 116. Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Fouzas I, Sgourakis G, Radtke A, Malagó M, Lang H. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma with intrahepatic lymphatic invasion: case reports. Transplant Proc. 2008 Nov;40(9):3213-4. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.08.071. PubMed PMID: 19010238. IF:1.055
 117. Baba HA, Wohlschlaeger J, Schmitz KJ, Nadalin S, Lang H, Benesch A, Gu Y, Biglarnia AR, Sotiropoulos GC, Takeda A, Takeda N, von Wnuck Lipinski K, Levkau B. Survivin is upregulated during liver regeneration in rats and humans and is associated with hepatocyte proliferation. Liver Int. 2009 Apr;29(4):585-92. doi: 10.1111/j.1478-3231.2008.01911.x. Epub 2008 Oct 31. PubMed PMID: 19018973. IF:2.987
 118. Sotiropoulos GC, Timm S, Radtke A, Molmenti EP, Lang H. Cranial mesohepatectomy: a challenging parenchyma-preserving operation for colorectal liver metastases. Int J Colorectal Dis. 2009 Feb;24(2):243. doi: 10.1007/s00384-008-0610-1. Epub 2008 Nov 26. PubMed PMID: 19034465. IF:2.102
 119. Cicinnati VR, Shen Q, Sotiropoulos GC, Radtke A, Gerken G, Beckebaum S. Validation of putative reference genes for gene expression studies in human hepatocellular carcinoma using real-time quantitative RT-PCR. BMC Cancer. 2008 Nov 27;8:350. doi: 10.1186/1471-2407-8-350. PubMed PMID: 19036168; PubMed Central PMCID: PMC2607287. IF:3.087
 120. Sotiropoulos GC, Drühe N, Sgourakis G, Molmenti EP, Beckebaum S, Baba HA, Antoch G, Hilgard P, Radtke A, Saner FH, Nadalin S, Paul A, Malagó M, Broelsch CE, Lang H. Liver transplantation, liver resection, and transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma in cirrhosis: which is the best oncological approach? Dig Dis Sci. 2009 Oct;54(10):2264-73. doi: 10.1007/s10620-008-0604-4. Epub 2008 Dec 5. PubMed PMID: 19057997. IF:1.838
 121. Bockhorn M, Fingas CD, Rauen U, Canbay A, Sotiropoulos GC, Frey U, Sheu SY, Wohlschläger J, Broelsch CE, Schlaak JF. Erythropoietin treatment improves liver regeneration and survival in rat models of extended liver resection and living donor liver transplantation. Transplantation. 2008 Dec 15;86(11):1578-85. doi: 10.1097/TP.0b013e31818b22b4. PubMed PMID: 19077893. IF:3.816
 122. Sotiropoulos GC, Hilgard P, Antoch G, Nowak KM, Ertl J, Fouzas I, Molmenti EP, Sgourakis G, Beckebaum S, Paul A, Broelsch CE, Lang H. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma after yttrium therapy: a case report. Transplant Proc. 2008 Dec;40(10):3804-5. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.09.036. PubMed PMID: 19100496. IF:1.055
 123. Fouzas I, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Beckebaum S, Schmitz KJ, Broelsch CE, Lang H, Malagó M. “Preemptive” live donor liver transplantation for fibrolamellar hepatocellular carcinoma: a case report. Transplant Proc. 2008 Dec;40(10):3806-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.09.050. PubMed PMID: 19100497. IF:1.055
 124. Sotiropoulos GC, Malagó M, Bockhorn M, Schmitz KJ, Radtke A, Molmenti EP, Schaffer R, Beckebaum S, Cicinnati VR, Fouzas I, Broelsch CE, Lang H. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma and cirrhosis in candidates with undetectable or very low alpha-fetoprotein levels: is an expansion of the listing criteria justified? Hepatogastroenterology. 2008 Sep-Oct;55(86-87):1671-7. PubMed PMID: 19102367. IF:0.68
 125. Li J, Malagó M, Sotiropoulos GC, Lang H, Schaffer R, Paul A, Broelsch CE, Nadalin S. Intraoperative application of “white test” to reduce postoperative bile leak after major liver resection: results of a prospective cohort study in 137 patients. Langenbecks Arch Surg. 2009 Nov;394(6):1019-24. doi: 10.1007/s00423-008-0455-7. Epub 2008 Dec 23. PubMed PMID: 19104825. IF:1.572
 126. Sotiropoulos GC, Lang H. Clinical scoring systems for predicting outcome after surgery for colorectal liver metastases: towards a better multidisciplinary approach. Liver Int. 2009 Jan;29(1):6-9. doi: 10.1111/j.1478-3231.2008.01923.x. Erratum in: Liver Int. 2009 Apr;29(4):617. PubMed PMID: 19120939. IF:2.987
 127. Saner FH, Nadalin S, Radtke A, Sotiropoulos GC, Kaiser GM, Paul A. Liver transplantation and neurological side effects. Metab Brain Dis. 2009 Mar;24(1):183-7. doi: 10.1007/s11011-008-9119-0. Epub 2009 Jan 13. Review. PubMed PMID: 19139982. IF:1.959
 128. Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Lang H. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma in the MELD era: leading roles of MELD score, AFP level, and recipient age as predictors of survival. Dig Dis Sci. 2009 Apr;54(4):917. doi: 10.1007/s10620-008-0680-5. Epub 2009 Jan 21. PubMed PMID: 19156522. IF:1.838
 129. Radtke A, Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Saner FH, Timm S, Malagó M, Lang H. Territorial belonging of the middle hepatic vein in living liver donor candidates evaluated by three-dimensional computed tomographic reconstruction and virtual liver resection. Br J Surg. 2009 Feb;96(2):206-13. doi: 10.1002/bjs.6444. PubMed PMID: 19160348. IF:4.077
 130. Lang H, Sotiropoulos GC, Sgourakis G, Schmitz KJ, Paul A, Hilgard P, Zöpf T, Trarbach T, Malagó M, Baba HA, Broelsch CE. Operations for intrahepatic cholangiocarcinoma: single-institution experience of 158 patients. J Am Coll Surg. 2009 Feb;208(2):218-28. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2008.10.017. PubMed PMID: 19228533. IF:3.651
 131. Bockhorn M, Sotiropoulos G, Neuhaus J, Sgourakis G, Sheu SY, Molmenti E, Fingas C, Trarbach T, Frilling A, Broelsch CE. Prognostic impact of intrahepatic lymphatic and microvascular involvement in cases of colorectal liver metastases. Int J Colorectal Dis. 2009 Jul;24(7):845-50. doi: 10.1007/s00384-009-0674-6. Epub 2009 Feb 25. PubMed PMID: 19241080. IF:2.102
 132. Heuer M, Benkö T, Cicinnati VR, Kaiser GM, Sotiropoulos GC, Baba HA, Treckmann JW, Broelsch CE, Paul A. Effect of low-dose rapamycin on tumor growth in two human hepatocellular cancer cell lines. Transplant Proc. 2009 Jan-Feb;41(1):359-65. doi: 10.1016/j.transproceed.2008.10.090. PubMed PMID: 19249557. IF:0.994
 133. Kaiser GM, Frühauf NR, Lang H, Sauerwein W, Sotiropoulos GC, Zöpf T, Grabellus F, Wittig A, Oldhafer KJ, Malagó M, Broelsch CE. Impact of intraoperative radiotherapy (IORT) on survival of patients with unresectable hilar cholangiocarcinoma. Hepatogastroenterology. 2008 Nov-Dec;55(88):1951-4. PubMed PMID: 19260456. IF:0.68
 134. Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Lang H. Milan criteria, up-to-seven criteria, and the illusion of a rescue package for patients with liver cancer. Lancet Oncol. 2009 Mar;10(3):207-8; author reply 208-9. doi: 10.1016/S1470-2045(09)70053-1. PubMed PMID: 19261253. IF:14.47     
 135. Sotiropoulos GC, Lang H, Molmenti EP, Kaiser GM, Paul A, Broelsch CE. Partial or complete mesohepatectomy combined with resection of the hilar bifurcation in cases of Klatskin tumors: a reasonable strategy? Am J Surg. 2009 Aug;198(2):297-8. doi: 10.1016/j.amjsurg.2008.11.022. Epub 2009 Mar 6. PubMed PMID: 19268903. IF:2.363
 136. Sotiropoulos GC, Malagó M, Molmenti EP, Radtke A, Fouzas I, Beckebaum S, Saner FH, Paul A, Lang H, Broelsch CE. Impact of a living donor liver transplant program for hepatocellular carcinoma to the running local deceased donor liver transplant program. Dig Dis Sci. 2010 Mar;55(3):872-3. doi: 10.1007/s10620-009-0783-7. Epub 2009 Mar 18. PubMed PMID: 19294504. IF:2.06
 137. Beckebaum S, Sotiropoulos GC, Klein CG, Broelsch CE, Saner F, Paul A, Gerken G, Cicinnati VR. Predictive factors of outcome in patients transplanted for hepatitis B. Transplantation. 2009 Mar 27;87(6):872-81. doi:10.1097/TP.0b013e31819a6697. PubMed PMID: 19300191. IF:3.498
 138. Sgourakis G, Radtke A, Sotiropoulos GC, Dedemadi G, Karaliotas C, Fouzas I, Karaliotas C. Assessment of strangulated content of the spontaneously reduced inguinal hernia via hernia sac laparoscopy: preliminary results of a prospective randomized study. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2009 Apr;19(2):133-7. doi: 10.1097/SLE.0b013e31819d8b8b. PubMed PMID: 19390280. IF:0.828
 139. Sotiropoulos GC, Tagkalos E, Kreft A, Moskalenko V, Gönner U, Molmenti EP, Timm S, Junginger T, Lang H. Liver resection for concomitant colorectal liver metastases and intrahepatic cholangiocarcinoma: a rare combination. Int J Colorectal Dis. 2009 Nov;24(11):1349. doi: 10.1007/s00384-009-0713-3. Epub 2009 Apr 25. PubMed PMID: 19396452. IF:2.102
 140. Sotiropoulos GC, Moskalenko V, Lang H. Clinical challenges and images in GI. Image 2. Perivascular epithelioid cell (PEC) tumor of the ligamentum teres. Gastroenterology. 2009 Jun;136(7):2065, 2416. doi: 10.1053/j.gastro.2009.01.045. Epub 2009 May 7. PubMed PMID: 19427317. IF:12.899
 141. Sotiropoulos GC, Sgourakis G, Radtke A, Molmenti EP, Goumas K, Mylona S, Fouzas I, Karaliotas C, Lang H. Orthotopic liver transplantation: T-tube or not T-tube? Systematic review and meta-analysis of results. Transplantation. 2009 Jun15;87(11):1672-80. doi: 10.1097/TP.0b013e3181a5cf3f. PubMed PMID: 19502959. IF:3.498
 142. Saner FH, Plicht B, Treckmann J, Mathe Z, Sotiropoulos GC, Radtke A, Beckebaum S, Cicinnati V, Paul A. Tako-Tsubo syndrome as a rare cause of cardiac failure in liver transplantation. Liver Int. 2010 Jan;30(1):159-60. doi: 10.1111/j.1478-3231.2009.02062.x. Epub 2009 Jun 9. PubMed PMID: 19515214. IF:3.84
 143. Radtke A, Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Nadalin S, Schroeder T, Saner F, Schenk A, Cincinnati VR, Broelsch CE, Lang H, Malagó M. Vascular and biliary anatomy of the right hilar window: its impact on recipient morbidity and mortality for right graft live donor liver transplantation. World J Surg. 2009 Sep;33(9):1941-51. doi: 10.1007/s00268-009-0128-x. PubMed PMID: 19603222. IF:2.696
 144. Beckebaum S, Klein C, Varghese J, Sotiropoulos GC, Saner F, Schmitz K, Gerken G, Paul A, Cicinnati VR. Renal function and cardiovascular risk profile after conversion from ciclosporin to tacrolimus: prospective study in 80 liver transplant recipients. Aliment Pharmacol Ther. 2009 Oct 15;30(8):834-42. doi: 10.1111/j.1365-2036.2009.04099.x. Epub 2009 Jul 18. PubMed PMID: 19624550. IF:4.357
 145. Schmitz KJ, Wohlschlaeger J, Lang H, Sotiropoulos GC, Kaiser GM, Schmid KW, Baba HA. Cyclo-oxygenase-2 overexpression is a feature of early and well-differentiated hepatocellular carcinoma with a favourable prognosis. J Clin Pathol. 2009 Aug;62(8):690-3. doi: 10.1136/jcp.2009.065888. PubMed PMID: 19638539. IF:2.333
 146. Schmitz KJ, Lang H, Kaiser G, Wohlschlaeger J, Sotiropoulos GC, Baba HA, Jasani B, Schmid KW. Metallothionein overexpression and its prognostic relevance in intrahepatic cholangiocarcinoma and extrahepatic hilar cholangiocarcinoma (Klatskin tumors). Hum Pathol. 2009 Dec;40(12):1706-14. doi: 10.1016/j.humpath.2009.01.026. Epub 2009 Aug 14. PubMed PMID: 19683330. IF:2.961
 147. Cicinnati VR, Hou J, Lindemann M, Horn PA, Sotiropoulos GC, Paul A, Gerken G, Beckebaum S. Mycophenolic acid impedes the antigen presenting and lymph node homing capacities of human blood myeloid dendritic cells. Transplantation. 2009 Aug 27;88(4):504-13. doi: 10.1097/TP.0b013e3181b0e608. PubMed PMID: 19696633. IF:3.498
 148. Beckebaum S, Klein CG, Sotiropoulos GC, Saner FH, Gerken G, Paul A, Cicinnati VR. Combined mycophenolate mofetil and minimal dose calcineurin inhibitor therapy in liver transplant patients: clinical results of a prospective randomized study. Transplant Proc. 2009 Jul-Aug;41(6):2567-9. doi: 10.1016/j.transproceed.2009.06.152. PubMed PMID: 19715976. IF:0.994
 149. Saner FH, Gensicke J, Olde Damink SW, Pavlaković G, Treckmann J, Dammann M, Kaiser GM, Sotiropoulos GC, Radtke A, Koeppen S, Beckebaum S, Cicinnati V, Nadalin S, Malagó M, Paul A, Broelsch CE. Neurologic complications in adult living donor liver transplant patients: an underestimated factor? J Neurol. 2010 Feb;257(2):253-8. doi: 10.1007/s00415-009-5303-3. Epub 2009 Sep 1. PubMed PMID: 19727899; PubMed Central PMCID: PMC2910891. IF:3.853
 150. Treckmann JW, Paul A, Sgourakis G, Heuer M, Wandelt M, Sotiropoulos GC. Surgical treatment of nonparasitic cysts of the liver: open versus laparoscopic treatment. Am J Surg. 2010 Jun;199(6):776-81. doi: 10.1016/j.amjsurg.2009.02.011. Epub 2009 Sep 12. PubMed PMID: 19748071. IF:2.68
 151. Radtke A, Sotiropoulos GC, Sgourakis G, Molmenti EP, Schroeder T, Saner FH, Beckebaum S, Schenk A, Lang H, Broelsch CE, Malagó M. “Anatomical” versus “territorial” belonging of the middle hepatic vein: virtual imaging and clinical repercussions. J Surg Res. 2011 Mar;166(1):146-55. doi: 10.1016/j.jss.2009.07.042. Epub 2009 Aug 27. PubMed PMID: 19932902. IF:2.247
 152. Saner FH, Olde Damink SW, Pavlaković G, Sotiropoulos GC, Radtke A, Treckmann J, Beckebaum S, Cicinnati V, Paul A. Is positive end-expiratory pressure suitable for liver recipients with a rescue organ offer? J Crit Care. 2010 Sep;25(3):477-82. doi: 10.1016/j.jcrc.2009.11.002. Epub 2009 Nov 26. PubMed PMID: 19942400. IF:2.077
 153. Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Bockhorn M, Fouzas I, Radtke A, Molmenti EP, Drühe N, Broelsch CE, Karaliotas C, Lang H. Major liver resections for primary liver malignancies in the elderly. Acta Chir Belg. 2009 May-Jun;109(3):340-4. PubMed PMID: 19943590. IF:0.424
 154. Radtke A, Sgourakis G, Sotiropoulos GC, Beckebaum S, Molmenti EP, Saner FH, Schroeder T, Nadalin S, Schenk A, Lang H, Malagó M, Broelsch CE. Donor/recipient  algorithm for management of the middle hepatic vein in right graft live donor liver transplantation. Am J Surg. 2010 May;199(5):708-15. doi:10.1016/j.amjsurg.2009.03.024. Epub 2010 Jan 15. PubMed PMID: 20074699. IF:2.68
 155. Sotiropoulos GC, Miyazaki M, Konstadoulakis MM, Paul A, Molmenti EP, Gomatos IP, Radtke A, Baba HA, Beckebaum S, Brokalaki EI, Ohtsuka M, Schwartz ME, Broelsch CE, Sgourakis G. Multicentric evaluation of a clinical and prognostic scoring system predictive of survival after resection of intrahepatic cholangiocarcinomas. Liver Int. 2010 Aug;30(7):996-1002. doi: 10.1111/j.1478-3231.2010.02203.x. Epub 2010 Feb 5. PubMed PMID: 20141593. IF: 3.84
 156. Saner FH, Heuer M, Meyer M, Canbay A, Sotiropoulos GC, Radtke A, Treckmann J, Beckebaum S, Dohna-Schwake C, Oldedamink SW, Paul A. When the heart kills the liver: acute liver failure in congestive heart failure. Eur J Med Res. 2009;14:541-6. PubMed PMID: 20149988; PubMed Central PMCID: PMC3351940. IF:1.13
 157. Saner FH, Olde Damink SW, Pavlaković G, Sotiropoulos GC, Radtke A, Treckmann J, Beckebaum S, Cicinnati V, Paul A. How far can we go with positive end-expiratory pressure (PEEP) in liver transplant patients? J Clin Anesth. 2010 Mar;22(2):104-9. doi: 10.1016/j.jclinane.2009.03.015. PubMed PMID: 20304351. IF:1.279
 158. Beckebaum S, Iacob S, Klein CG, Dechêne A, Varghese J, Baba HA, Sotiropoulos GC, Paul A, Gerken G, Cicinnati VR. Assessment of allograft fibrosis by transient elastography and noninvasive biomarker scoring systems in liver transplant patients. Transplantation. 2010 Apr 27;89(8):983-93. doi:10.1097/TP.0b013e3181cc66ca. PubMed PMID: 20335832. IF:3.676
 159. Radtke A, Sotiropoulos GC, Sgourakis G, Molmenti EP, Schroeder T, Saner FH, Beckebaum S, Broelsch CE, Broering DC, Malago M. Hepatic venous drainage: how much can we learn from imaging studies? Anatomic-functional classification derived from three-dimensional computed tomography reconstructions. Transplantation. 2010 Jun 27;89(12):1518-25. doi: 10.1097/TP.0b013e3181dd6bac. PubMed PMID: 20410853. IF:3.676
 160. Sotiropoulos GC, Tagkalos E, Molmenti EP, Gönner U, Stoeltzing O, Mildenberger P, Lang H. Drug abuse, personality disorder, and colorectal metastases: when chemotherapy becomes an illusion and surgery cannot help any more. Int J Colorectal Dis. 2011 Feb;26(2):261-2. doi: 10.1007/s00384-010-0978-6. Epub 2010 Jun 11. PubMed PMID: 20544206. IF:2.385   
 161. Jelic S, Sotiropoulos GC; ESMO Guidelines Working Group. Hepatocellular carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2010 May;21 Suppl 5:v59-64. doi: 10.1093/annonc/mdq166. PubMed PMID: 20555104. IF:6.452
 162. Vernadakis S, Mathe Z, Kaiser GM, Treckmann JW, Beckebaum S, Saner FH, Paul A, Sotiropoulos GC. Liver transplantation in cirrhotic patients with hepatocellular carcinoma and concomitant HIV infection: two more reasons to accept or to deny? Transplantation. 2010 Jul 15;90(1):97-8. doi: 10.1097/TP.0b013e3181d8ea02. PubMed PMID: 20606567. IF:3.676
 163. Frilling A, Sotiropoulos GC, Li J, Kornasiewicz O, Plöckinger U. Multimodal management of neuroendocrine liver metastases. HPB (Oxford). 2010 Aug;12(6):361-79. doi: 10.1111/j.1477-2574.2010.00175.x. Review. PubMed PMID: 20662787; PubMed Central PMCID: PMC3028577. IF:1.285
 164. Shen Q, Cicinnati VR, Zhang X, Iacob S, Weber F, Sotiropoulos GC, Radtke A, Lu M, Paul A, Gerken G, Beckebaum S. Role of microRNA-199a-5p and discoidin domain receptor 1 in human hepatocellular carcinoma invasion. Mol Cancer. 2010 Aug 27;9:227. doi: 10.1186/1476-4598-9-227. PubMed PMID: 20799954; PubMed Central PMCID: PMC2939569. IF:3.779
 165. Kocabayoglu P, Treckmann JW, Beckebaum S, Sotiropoulos GC, Radtke A, Paul A, Saner FH. Does long-term ventilation with PEEP > or = 10mbar influence graft-function in patients following liver transplantation? Hepatogastroenterology. 2010 Jul-Aug;57(101):839-44. PubMed PMID: 21033239. IF:0.677
 166. Frilling A, Sotiropoulos GC, Radtke A, Malago M, Bockisch A, Kuehl H, Li J, Broelsch CE. The impact of 68Ga-DOTATOC positron emission tomography/computed tomography on the multimodal management of patients with neuroendocrine tumors. Ann Surg. 2010 Nov;252(5):850-6. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181fd37e8. PubMed PMID: 21037441. IF:7.474
 167. Radtke A, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Schroeder T, Peitgen HO, Frilling A, Broering DC, Broelsch CE, Malago’ M. Computer-assisted surgery planning for complex liver resections: when is it helpful? A single-center experience over an 8-year period. Ann Surg. 2010 Nov;252(5):876-83. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181fdd012. PubMed PMID: 21037445. IF:7.474
 168. Radunz S, Heuer M, Trarbach T, Mathe Z, Baba HA, Paul A, Sotiropoulos GC. Long-term survival after “liver first” approach for locally advanced rectal cancer and synchronous liver metastases. Int J Colorectal Dis. 2011 Sep;26(9):1219-20. doi: 10.1007/s00384-010-1101-8. Epub 2010 Dec 16. PubMed PMID: 21161243. IF:2.385
 169. Cicinnati VR, Sotiropoulos GC, Beckebaum S. Established and emerging therapies for hepatocellular carcinoma. Minerva Med. 2010 Dec;101(6):405-18. Review. PubMed PMID: 21196900. IF:0.949
 170. Máthé Z, Tagkalos E, Paul A, Molmenti EP, Kóbori L, Fouzas I, Beckebaum S, Sotiropoulos GC. Liver transplantation for hepatic metastases of neuroendocrine pancreatic tumors: a survival-based analysis. Transplantation. 2011 Mar 15;91(5):575-82. doi: 10.1097/TP.0b013e3182081312. Review. PubMed PMID: 21200365. IF:4.003
 171. Vernadakis S, Cicinnati VR, Beckebaum S, Paul A, Sotiropoulos GC. Colorectal cancer following liver transplantation. Int J Colorectal Dis. 2011 Dec;26(12):1629-30. doi: 10.1007/s00384-011-1168-x. Epub 2011 Mar 10. PubMed PMID: 21390483. IF:2.385
 172. Baba HA, Sotiropoulos GC. [Transplant pathology: Quo vadis?]. Pathologe. 2011 Mar;32(2):93-4. doi: 10.1007/s00292-010-1402-2. German. PubMed PMID: 21442441. IF:0.669
 173. Kaiser GM, Sotiropoulos GC, Sgourakis G, Bleck J, Baba HA, Beckebaumr S, Gerken G, Paul A, Trarbach T. Surgical treatment of Klatskin tumor: liver resection versus transplantation. Hepatogastroenterology. 2010 Nov-Dec;57(104):1337-40. PubMed PMID: 21443081. IF:0.677
 174. Oezcelik A, Kaiser GM, Dechêne A, Treckmann JW, Sotiropoulos GC, Reinhardt R, Saner FH, Paul A. Progression to adenocarcinoma in Barrett’s esophagus after liver transplantation. Transplantation. 2011 Jun 15;91(11):1250-3. doi:10.1097/TP.0b013e31821841a0. PubMed PMID: 21464795. IF:4.003
 175. Beckebaum S, Iacob S, Sweid D, Sotiropoulos GC, Saner F, Kaiser G, Radtke A, Klein CG, Erim Y, de Geest S, Paul A, Gerken G, Cicinnati VR. Efficacy, safety, and immunosuppressant adherence in stable liver transplant patients converted from a twice-daily tacrolimus-based regimen to once-daily tacrolimus extended-release formulation. Transpl Int. 2011 Jul;24(7):666-75. doi: 10.1111/j.1432-2277.2011.01254.x. Epub 2011 Apr 5. PubMed PMID: 21466596. IF:2.921
 176. Gallinat A, Feldkamp T, Schaffer R, Radünz S, Treckmann JW, Minor T, Witzke O, Paul A, Sotiropoulos GC. Single-center experience with kidney transplantation  using deceased donors older than 75 years. Transplantation. 2011 Jul 15;92(1):76-81. doi: 10.1097/TP.0b013e31821d2687. PubMed PMID: 21546867. IF:4.003
 177. Schmitz KJ, Sotiropoulos GC, Baba HA, Schmid KW, Müller D, Paul A, Auer T, Gamerith G, Loeffler-Ragg J. AKR1B10 expression is associated with less aggressive hepatocellular carcinoma: a clinicopathological study of 168 cases. Liver Int. 2011 Jul;31(6):810-6. doi: 10.1111/j.1478-3231.2011.02511.x. Epub 2011 Mar 29. PubMed PMID: 21645211. IF: 3.824
 178. Sotiropoulos GC. Survival benefit in hepatocellular carcinoma: when an innovative transplant strategy might benefit oncology. Lancet Oncol. 2011Jul;12(7):611-2. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70160-7. Epub 2011 Jun 16. PubMed PMID: 21684209. IF:22.589      
 179. de Jong MC, Nathan H, Sotiropoulos GC, Paul A, Alexandrescu S, Marques H, Pulitano C, Barroso E, Clary BM, Aldrighetti L, Ferrone CR, Zhu AX, Bauer TW, Walters DM, Gamblin TC, Nguyen KT, Turley R, Popescu I, Hubert C, Meyer S, Schulick RD, Choti MA, Gigot JF, Mentha G, Pawlik TM. Intrahepatic cholangiocarcinoma: an international multi-institutional analysis of prognostic factors and lymph node assessment. J Clin Oncol. 2011 Aug 10;29(23):3140-5. doi: 10.1200/JCO.2011.35.6519. Epub 2011 Jul 5. PubMed PMID: 21730269. IF:18.372
 180. Máthé Z, Paul A, Molmenti EP, Vernadakis S, Klein CG, Beckebaum S, Treckmann JW, Cicinnati VR, Kóbori L, Sotiropoulos GC. Liver transplantation with donors over the expected lifespan in the model for end-staged liver disease era: is Mother Nature punishing us? Liver Int. 2011 Aug;31(7):1054-61. doi:10.1111/j.1478-3231.2011.02546.x. Epub 2011 May 31. PubMed PMID: 21733096. IF:3.824
 181. Saner FH, Cicinnati VR, Sotiropoulos G, Beckebaum S. Strategies to prevent or reduce acute and chronic kidney injury in liver transplantation. Liver Int. 2012 Feb;32(2):179-88. doi: 10.1111/j.1478-3231.2011.02563.x. Epub 2011 Jun 21. Review. PubMed PMID: 21745304. IF: 3.870
 182. Vernadakis S, Sotiropoulos GC, Brokalaki EI, Esser S, Kaiser GM, Cicinnati VR, Beckebaum S, Paul A, Mathé Z. Long-term outcomes of liver transplant patients with human immunodeficiency virus infection and end-stage-liver-disease: single center experience. Eur J Med Res. 2011 Aug 8;16(8):342-8. PubMed PMID: 21813377; PubMed Central PMCID: PMC3351986. IF:0.978
 183. Minouchehr S, Radtke A, Sotiropoulos GC, Pitton MB, Otto G. Outlet of aberrant segmental 2 bile duct branch: a risky peripheral bile duct anomaly in right trisectionectomy. Hepatogastroenterology. 2011 May-Jun;58(107-108):696-7. PubMed PMID: 21830371. IF:0.658
 184. Treckmann JW, Goldenberg A, Malamutmann E, Witzke O, Fouzas I, Paul A, Sotiropoulos GC. Kidney transplantation in patients with diabetes mellitus: surgical complications. Hepatogastroenterology. 2011 May-Jun;58(107-108):738-9. PubMed PMID: 21830380. IF:0.658
 185. Sotiropoulos GC, Saner FH, Molmenti EP, Fouzas I, Treckmann JW, Paul A. Successful peritonitis management after 27 consecutive operations. Hepatogastroenterology. 2011 Jul-Aug;58(109):1110-1. doi: 10.5754/hge10346. PubMed PMID: 21937359. IF:0.658
 186. Oezcelik A, Kaiser GM, Niebel W, Sleyman C, Treckmann JW, Sotiropoulos GC, Reinhardt R, Trarbach T, Malamutmann E, Paul A. Ten-year survival of esophageal cancer after an en-bloc esophagectomy. J Surg Oncol. 2012 Mar;105(3):284-7. doi: 10.1002/jso.22096. Epub 2011 Sep 27. PubMed PMID: 21953648. IF:2.644
 187. Antoch G, Roelle G, Ladd SC, Kuehl H, Heusner TA, Sotiropoulos GC, Hilgard P, Forsting M, Verhagen R. Selective and sequential transarterial chemoembolization: survival in patients with hepatocellular carcinoma. Eur J Radiol. 2012 Sep;81(9):2290-7. doi: 10.1016/j.ejrad.2011.09.010. Epub 2011 Oct 5. PubMed PMID: 21978775. IF:2.512
 188. Sotiropoulos GC, Radtke A, Molmenti EP, Schroeder T, Baba HA, Frilling A, Broelsch CE, Malagó M. Long-term follow-up after right hepatectomy for adult living donation and attitudes toward the procedure. Ann Surg. 2011 Nov;254(5):694-700; discussion 700-1. doi: 10.1097/SLA.0b013e31823594ae. PubMed PMID: 22005145. IF:7.492
 189. Minouchehr S, Radtke A, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Braun F, Hindennach M, Honarpisheh H, Cicinnati VR, Malagó M, Broering DC, Schroeder T. Drainage patterns of right and accessory hepatic veins: anatomical-functional classification derived from 3-dimensional CT reconstructions. Hepatogastroenterology. 2011 Sep-Oct;58(110-111):1664-9. doi: 10.5754/hge10348. PubMed PMID: 22086697. IF:0.658
 190. Kykalos S, Sotiropoulos GC, Vernadakis S. Septic mesenteric venous thrombophlebitis: a rare complication of acute appendicitis. Case Rep Med. 2011;2011:858563. doi: 10.1155/2011/858563. Epub 2011 Nov 20. PubMed PMID: 22162705; PubMed Central PMCID: PMC3227534.
 191. Radunz S, Baba HA, Sotiropoulos GC. Large tumor of the liver and hypoglycemic shock in an 85-year-old patient. Gastroenterology. 2012 Feb;142(2):e10-1. doi: 10.1053/j.gastro.2011.02.072. Epub 2011 Dec 21. PubMed PMID: 22198247. IF:12.821
 192. Schroeder T, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Kuehl H, Cicinnati VR, Schmitz KJ, Kóbori L, Paul A, Mathé Z. Changes in staging for hepatocellular carcinoma after  radiofrequency ablation prior to liver transplantation as found in the explanted liver. Hepatogastroenterology. 2011 Nov-Dec;58(112):2029-31. doi: 10.5754/hge10601. PubMed PMID: 22234073. IF:0.658
 193. Paul A, Kaiser GM, Molmenti EP, Schroeder T, Vernadakis S, Oezcelik A, Baba HA, Cicinnati VR, Sotiropoulos GC. Klatskin tumors and the accuracy of the Bismuth-Corlette classification. Am Surg. 2011 Dec;77(12):1695-9. PubMed PMID: 22273233. IF:1.285
 194. Radtke A, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Sgourakis G, Schroeder T, Beckebaum S, Peitgen HO, Cicinnati VR, Broelsch CE, Broering DC, Malagó M. Transhilar passage in right graft live donor liver transplantation: intrahilar anatomy and its impact on operative strategy. Am J Transplant. 2012 Mar;12(3):718-27. doi: 10.1111/j.1600-6143.2011.03827.x. Epub 2012 Feb 2. PubMed PMID: 22300378. IF:6.192
 195. Vernadakis S, Sotiropoulos GC. T-tube in the modern era of liver transplantation with extended criteria donors and donors after cardiac death: a reappraisal? Ann Surg. 2012 May;255(5):e6-7; author reply e8. doi: 10.1097/SLA.0b013e318250c74e. PubMed PMID: 22470083. IF:6.329
 196. Iacob S, Cicinnati VR, Dechêne A, Lindemann M, Heinemann FM, Rebmann V, Ferencik S, Sotiropoulos GC, Popescu I, Horn PA, Gerken G, Paul A, Beckebaum S. Genetic, immunological and clinical risk factors for biliary strictures following liver transplantation. Liver Int. 2012 Sep;32(8):1253-61. doi: 10.1111/j.1478-3231.2012.02810.x. Epub 2012 May 2. PubMed PMID: 22550960. IF:3.87
 197. Gallinat A, Paul A, Minor T, Treckmann JW, Molmenti EP, Witzke O, Sotiropoulos GC. Optimized outcomes for renal allografts with cold ischemic times of 20 h or greater. Int Urol Nephrol. 2012 Oct;44(5):1417-23. doi: 10.1007/s11255-012-0235-8. Epub 2012 Jul 1. PubMed PMID: 22752500. IF:1.325
 198. Juntermanns B, Sotiropoulos GC, Radunz S, Reis H, Heuer M, Baba HA, Canbay A, Schuler M, Gerken G, Paul A, Kaiser GM. Comparison of the sixth and the seventh editions of the UICC classification for perihilar cholangiocarcinoma. Ann Surg Oncol. 2013 Jan;20(1):277-84. doi: 10.1245/s10434-012-2486-0. Epub 2012 Jul 18. PubMed PMID: 22805862; PubMed Central PMCID: PMC3528958. IF:3.943
 199. Erim Y, Beckmann M, Kroencke S, Sotiropoulos GC, Paul A, Senf W, Schulz KH. Influence of kinship on donors’ mental burden in living donor liver transplantation. Liver Transpl. 2012 Aug;18(8):901-6. doi: 10.1002/lt.23466. PubMed PMID: 22829418. IF:3.944
 200. Sotiropoulos GC, Tagkalos E, Fouzas I, Vernadakis S, Mathé Z, Treckmann J, Paul A. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma using extended criteria donor grafts. Transplant Proc. 2012 Nov;44(9):2730-3. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.09.021. PubMed PMID: 23146507. IF:0.952
 201. Fouzas I, Paul A, Becker C, Vernadakis S, Treckmann JW, Máthé Z, Gerken G, Sotiropoulos GC. Orthotopic liver transplantation in patients with portal vein thrombosis in the absence of hepatocellular carcinoma. Transplant Proc. 2012 Nov;44(9):2734-6. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.09.024. PubMed PMID: 23146508. IF:0.952
 202. Brokalaki EI, Weber F, Sotiropoulos GC, Daoudaki M, Cicinnati VR, Beckebaum S. Claudin-7 expression in hepatocellular carcinoma. Transplant Proc. 2012 Nov;44(9):2737-40. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.09.009. PubMed PMID: 23146509. IF:0.952
 203. Sotiropoulos GC, Nowak KW, Fouzas I, Vernadakis S, Kykalos S, Klein CG, Paul A. Sorafenib treatment for recurrent hepatocellular carcinoma after liver transplantation. Transplant Proc. 2012 Nov;44(9):2754-6. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.09.022. PubMed PMID: 23146514. IF:0.952
 204. Vernadakis S, Sotiropoulos GC, Fouzas I, Kaiser GM, Kykalos S, Juntermanns B, Paul A, Treckmann J. Cholecystectomy due to symptomatic gallbladder disease after orthotopic liver transplantation: report of three cases. Transplant Proc. 2012 Nov;44(9):2757-8. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.09.013. Review. PubMed PMID: 23146515. IF:0.952
 205. Vernadakis S, Fouzas I, Kykalos S, Kaiser GM, Metzelder M, Paul A, Sotiropoulos GC. Successful salvage delivery and liver transplantation for fulminant hepatic failure in a 34-week pregnant woman: a case report. Transplant Proc. 2012 Nov;44(9):2768-9. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.09.018. PubMed PMID: 23146518. IF:0.952
 206. Vernadakis S, Paul A, Kykalos S, Fouzas I, Kaiser GM, Sotiropoulos GC. Incarcerated diaphragmatic hernia after right hepatectomy for living donor liver transplantation: case report of an extremely rare late donor complication. Transplant Proc. 2012 Nov;44(9):2770-2. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.09.014. PubMed PMID: 23146519. IF:0.952
 207. Kaiser GM, Paul A, Sgourakis G, Molmenti EP, Dechêne A, Trarbach T, Stuschke M, Baba HA, Gerken G, Sotiropoulos GC. Novel prognostic scoring system after surgery for Klatskin tumor. Am Surg. 2013 Jan;79(1):90-5. PubMed PMID: 23317618. IF:0.918
 208. Reddy SK, Hyder O, Marsh JW, Sotiropoulos GC, Paul A, Alexandrescu S, Marques H, Pulitano C, Barroso E, Aldrighetti L, Geller DA, Sempoux C, Herlea V, Popescu  I, Anders R, Rubbia-Brandt L, Gigot JF, Mentha G, Pawlik TM. Prevalence of nonalcoholic steatohepatitis among patients with resectable intrahepatic cholangiocarcinoma. J Gastrointest Surg. 2013 Apr;17(4):748-55. doi: 10.1007/s11605-013-2149-x. Epub 2013 Jan 25. PubMed PMID: 23355033. IF:2.391
 209. Gallinat A, Sotiropoulos GC, Witzke O, Treckmann JW, Molmenti EP, Paul A, Vester U. Kidney grafts from donors ≤ 5 yr of age: single kidney transplantation for pediatric recipients or en bloc transplantation for adults? Pediatr Transplant. 2013 Mar;17(2):179-84. doi: 10.1111/petr.12049. PubMed PMID: 23442102. IF:1.63
 210. Hyder O, Hatzaras I, Sotiropoulos GC, Paul A, Alexandrescu S, Marques H, Pulitano C, Barroso E, Clary BM, Aldrighetti L, Ferrone CR, Zhu AX, Bauer TW, Walters DM, Groeschl R, Gamblin TC, Marsh JW, Nguyen KT, Turley R, Popescu I, Hubert C, Meyer S, Choti MA, Gigot JF, Mentha G, Pawlik TM. Recurrence after operative management of intrahepatic cholangiocarcinoma. Surgery. 2013 Jun;153(6):811-8. doi: 10.1016/j.surg.2012.12.005. Epub 2013 Mar 15. PubMed PMID: 23499016. IF:3.105
 211. Sotiropoulos GC, Kouraklis G. The ALPPS procedure for extended indications in liver surgery: an old finding applied in surgical oncology. Ann Surg. 2013 Jun;257(6):e26. doi: 10.1097/SLA.0b013e3182942e4a. PubMed PMID: 23629529. IF:7.188    
 212. Sotiropoulos GC, Charalampoudis P, Angelopoulou MK, Kouraklis G. Acute leukemoid reaction associated with liver surgery for metastatic colorectal cancer. Int J Colorectal Dis. 2014 Jan;29(1):137-8. doi: 10.1007/s00384-013-1773-y. Epub 2013 Sep 20. PMID: 24051905. IF:2.449
 213. Moris D, Sotiropoulos G, Vernadakis S. Hepatic metastasis of a carotid body paraganglioma 5 years after resection of the primary tumor. Am Surg. 2013 May;79(5):E194-6. PubMed PMID: 23635567. IF:0.918
 214. Vernadakis S, Moris D, Kaiser G, Kykalos S, Sotiropoulos GC. Horseshoe kidney transplantation. Am Surg. 2013 Sep;79(9):e298-9. PubMed PMID: 24069967. IF:0.918
 215. Vernadakis S, Moris D, Bankfalvi A, Makris N, Sotiropoulos GC. Metastatic Merkel cell carcinoma (MCC) of pancreas and breast: a unique case. World J Surg Oncol. 2013 Oct 7;11(1):261. doi: 10.1186/1477-7819-11-261. PubMed PMID: 24099413; PubMed Central PMCID: PMC3852773. IF:1.20
 216. Sotiropoulos GC, Stamopoulos P, Charalampoudis P, Molmenti EP, Voutsarakis A, Kouraklis G. Totally laparoscopic left hepatectomy using the Torsional Ultrasonic Scalpel. World J Gastroenterol. 2013 Sep 21;19(35):5929-32. doi:10.3748/wjg.v19.i35.5929. PubMed PMID: 24124341; PubMed Central PMCID: PMC3793149. IF:2.433
 217. Sotiropoulos GC, Charalampoudis P, Delladetsima I, Stamopoulos P, Dourakis S, Kouraklis G. Surgery for Giant Primary Neuroendocrine Carcinoma of the Liver. J Gastrointest Surg. 2014 Apr;18(4):839-41. doi: 10.1007/s11605-013-2346-7. Epub 2013 Oct 22. PubMed PMID: 24146337. IF:2.798
 218. Paul A, Sotiropoulos G, Gerken G, Saner FH. How to decide about liver transplantation in patients with hepatocellular carcinoma: Size and number of lesions or response to TACE? J Hepatol. 2014 Feb;60(2):463-4. doi:10.1016/j.jhep.2013.09.032. Epub 2013 Nov 9. PubMed PMID: 24216443. IF:11.336
 219. Reis H, Peterek PT, Wohlschlaeger J, Kaiser GM, Mathe Z, Juntermanns B, Sotiropoulos GC, Beckhove U, Canbay A, Wirges U, Scherag A, Treckmann JW, Paul A, Baba HA. Oil Red O-assessed macrosteatosis in liver transplant donor biopsies predicts ischemia reperfusion injury and clinical outcome. Virchows Arch. 2014 Feb;464(2):165-74. doi: 10.1007/s00428-013-1512-3. Epub 2013 Dec 3. PubMed PMID: 24297629. IF:2.651
 220. Hoyer DP, Paul A, Gallinat A, Molmenti EP, Reinhardt R, Minor T, Saner FH, Canbay A, Treckmann JW, Sotiropoulos GC, Mathé Z. Donor information based prediction of early allograft dysfunction and outcome in liver transplantation. Liver Int. 2015 Jan;35(1):156-63. doi: 10.1111/liv.12443. Epub 2014 Jan 24.PMID: 24351095. IF:4.85
 221. Guberina H, Baumann M, Bruck H, Feldkamp T, Nürnberger J, Kribben A, Philipp T, Witzke O, Sotiropoulos G, Mitchell A. Associations of smoking with alterations in renal hemodynamics may depend on sex- investigations in potential kidney donors. Kidney Blood Press Res. 2013;37(6):611-21. doi: 10.1159/000355741. Epub 2013 Dec 15. PubMed PMID: 24356551. IF:1.82
 222. Sotiropoulos GC, Dervenis C. Meta-analyses in Surgical Publications: How Qualitative Is This Evidence-Based Information? Ann Surg. 2015 May;261(5):e129-30. doi: 10.1097/SLA.0000000000000440. IF:8.327
 223. Hyder O, Marques H, Pulitano C, Marsh JW, Alexandrescu S, Bauer TW, Gamblin TC, Sotiropoulos GC, Paul A, Barroso E, Clary BM, Aldrighetti L, Ferrone CR, Zhu AX, Popescu I, Gigot JF, Mentha G, Feng S, Pawlik TM. A Nomogram to Predict Long-term Survival After Resection for Intrahepatic Cholangiocarcinoma: An Eastern and Western Experience. JAMA Surg. 2014 May;149(5):432-8. PMID: 24599477. IF:3.936     
 224. Kinner S, Steinweg V, Maderwald S, Radtke A, Sotiropoulos G, Forsting M, Schroeder T. Bile duct evaluation of potential living liver donors with Gd-EOB-DTPA enhanced MR cholangiography: Single-dose, double dose or half-dose contrast enhanced imaging. Eur J Radiol. 2014 May;83(5):763-7. doi: 10.1016/j.ejrad.2014.02.012. Epub 2014 Feb 23. PubMed PMID: 24637070. IF:2.369
 225. Vernadakis S, Moris D, Sotiropoulos GC. Liver transplantation for liver malignancies in Wilson’s disease: two novel cases. Transplantation. 2014 Mar 27;97(6):e35-6. doi: 10.1097/TP.0000000000000026. PubMed PMID: 24637872. IF:3.828
 226. Moris D, Sotiropoulos GC, Vernadakis S. A Question Seeking for an Answer: Use of T-Tube in the Era of Liver Transplantation With Grafts From Extended Criteria Donors and Donors After Cardiac Death. Ann Surg. 2015 Jun;261(6):e173-4. doi: 10.1097/SLA.0000000000000692. PubMed PMID: 24836143 IF:8.327
 227. Spolverato G, Ejaz A, Kim Y, Sotiropoulos GC, Pau A, Alexandrescu S, Marques H, Pulitano C, Barroso E, Clary BM, Aldrighetti L, Bauer TW, Walters DM, Groeschl R, Gamblin TC, Marsh W, Nguyen KT, Turley R, Popescu I, Hubert C, Meyer S, Gigot JF, Mentha G, Pawlik TM. Tumor Size Predicts Vascular Invasion and Histologic Grade Among Patients Undergoing Resection of Intrahepatic Cholangiocarcinoma. J Gastrointest Surg. 2014 Jul;18(7):1284-91. doi: 10.1007/s11605-014-2533-1. PubMed PMID: 24841438 IF:2.798
 228. Hoyer DP, Sotiropoulos GC, Saner FH, Treckmann JW, Paul A, Mathé Z. MELD at POD 1 as a predictor of outcome in liver allografts with peak AST >5000 U/l. Transpl Int. 2014 Dec;27(12):1285-93. doi: 10.1111/tri.12417. Epub 2014 Sep 29. PubMed PMID: 25082387. IF:2.599
 229. Kostakis ID, Sotiropoulos GC, Kouraklis G. Pneumocystis jirovecii Pneumonia in Liver Transplant Recipients: A Systematic Review. Transplant Proc. 2014;46(9):3206-8. doi: 10.1016/j.transproceed.2014.09.156. PubMed PMID: 25420860. IF:0.982
 230. Vernadakis S, Moris D, Mamarelis G, Fouzas I, Mathe Z, Kaiser G, Paul A, Sotiropoulos G. Single-center experience of transplantation for polycystic liver disease. Transplant Proc. 2014;46(9):3209-11. doi: 10.1016/j.transproceed.2014.09.158. PubMed PMID: 25420861. IF:0.982
 231. Kinner S, Steinweg V, Maderwald S, Radtke A, Sotiropoulos G, Forsting M, Schroeder T. Comparison of Different Magnetic Resonance Cholangiography Techniques in Living Liver Donors Including Gd-EOB-DTPA Enhanced T1-Weighted Sequences. PLoS One. 2014 Nov 26;9(11):e113882. doi: 10.1371/journal.pone.0113882. eCollection 2014. PubMed PMID: 25818805 PMID: 25426932. IF:3.234
 232. Gallinat A, Paul A, Treckmann JW, Molmenti EP, Dittmann S, Hoyer DP, Witzke O, Minor T, Sotiropoulos GC. Single-center experience with live kidney donors 60 years of age or older. Am Surg. 2014 Dec;80(12):1230-6. PubMed PMID: 25818805 PMID: 25513922. IF:0.818
 233. Hoyer DP, Paul A, Saner F, Gallinat A, Mathé Z, Treckmann JW, Schulze M, Kaiser GM, Canbay A, Molmenti E, Sotiropoulos GC. Safely expanding the donor pool: brain dead donors with history of temporary cardiac arrest. Liver Int. 2015 Jun;35(6):1756-63. doi: 10.1111/liv.12766. Epub 2015 Jan 22. PubMed PMID: 25818805 PMID: 25522767. IF:4.85
 234. Kandilis AN, Papadopoulou IP, Koskinas J, Sotiropoulos G, Tiniakos DG. Liver innervation and hepatic function: new insights.  J Surg Res. 2015 Apr;194(2):511-519. doi: 10.1016/j.jss.2014.12.006. Epub 2014 Dec 8. PubMed PMID: 25818805 PubMed PMID: 25555404. IF:1.936
 235. Sotiropoulos GC, Machairas N, Tsaparas P, Stamopoulos P, Kouraklis G. Colorectal surgery for a centenarian patient. Int J Colorectal Dis. 2016 Jan;31(1):153. doi: 10.1007/s00384-015-2177-y. Epub 2015 Mar 5. PubMed PMID: 25818805 PubMed PMID: 25735928. IF:2.449
 236. Juntermanns B, Sydor S, Kaiser GM, Jaradat D, Mertens JC, Sotiropoulos GC, Swoboda S, Neuhaus JP, Meng W, Mathé Z, Baba HA, Canbay A, Paul A, Fingas CD. Polo-Like Kinase 3 is associated with improved Overall Survival in Cholangiocarcinoma. Liver Int. 2015 Nov;35(11):2448-57. doi: 10.1111/liv.12839. Epub 2015 Apr 10. PubMed PMID: 25818805 IF:4.85
 237. Charalampoudis P, Mantas D, Sotiropoulos GC, Dimitroulis D, Kouraklis G, Markopoulos C. Surgery for liver metastases from breast cancer. Future Oncol. 2015 May;11(10):1519-30. doi: 10.2217/fon.15.43. PubMed PMID: 25963429 IF:2.477
 238. Fischer MA, Raptis DA, Donati OF, Hunziker R, Schade E, Sotiropoulos GC, McCall J, Bartlett A, Bachellier P, Frilling A, Breitenstein S, Clavien PA, Alkadhi H, Patak MA. MR imaging features for improved diagnosis of hepatocellular carcinoma in the non-cirrhotic liver: Multi-center evaluation. Eur J Radiol. 2015 Oct;84(10):1879-87. doi: 10.1016/j.ejrad.2015.06.029. Epub 2015 Jul 2. PubMed PMID: 26194029 IF: 2.59
 239. Schukfeh N, Paul A, Gallinat A, Hoyer DP, Treckmann JW, Minor T, Sotiropoulos GC, Metzelder ML, Schulze M. Using pediatric liver grafts (≤ 6 yr) for adult recipients: A considerable option? Pediatr Transplant. 2015 Dec;19(8):875-9. doi: 10.1111/petr.12589. Epub 2015 Sep 8. PubMed PMID: 26346176 IF:1.441
 240. Molmenti EP, Alex A, Rosen L, Alexander M, Nicastro J, Yang J, Siskind E, Alex L, Sameyah E, Bhaskaran M, Ali N, Basu A, Sachdeva M, Agorastos S, Rajendran P, Krishnan P, Ramadas P, Amodu L, Cagliani J, Rehman S, Kressel A, Sethna CB, Sotiropoulos GC, Radtke A, Sgourakis G, Schwarz R, Fishbane S, Bellucci A, Coppa G, Rilo H, Molmenti CL. Recipient Criteria Predictive of Graft Failure in Kidney Transplantation. Int J Angiol. 2016 Mar;25(1):29-38. doi: 10.1055/s-0035-1563605. Epub 2015 Sep 15. PubMed PMID: 26900309
 241. Juntermanns B, Fingas CD, Sotiropoulos GC, Jaradat D, Dechêne A, Reis H, Kasper S, Paul A, Kaiser GM. [Klatskin tumor: long-term survival following surgery]. Chirurg. 2016 Jun;87(6):514-9. doi: 10.1007/s00104-016-0169-2. German. PubMed PMID: 27090415 IF: 0.57
 242. Gallinat A, Leerhoff S, Paul A, Molmenti EP, Schulze M, Witzke O, Sotiropoulos GC. Kidney transplantation from deceased donors with elevated serum creatinine. Langenbecks Arch Surg. 2016 Dec;401(8):1211-1217. Epub 2016 Jun 8. PMID: 27270909 IF: 2.191
 243. Perysinakis I, Minaidou E, Leontara V, Mantas D, Sotiropoulos GC, Tsipras H, Zografos GN, Margaris I, Kouraklis G. Differential Expression of β-Catenin, EGFR, CK7, CK20, MUC1, MUC2, and CDX2 in Intestinal and Pancreatobiliary-Type Ampullary Carcinomas. Int J Surg Pathol. 2017 Feb;25(1):31-40. doi: 10.1177/1066896916664987. PMID: 27543509 IF: 1.188
 244. Sotiropoulos GC, Machairas N. Organ donation during the financial crisis in Greece. Lancet. 2016 Sep 3;388(10048):957-8. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31488-X. Epub 2016 Sep 1. PMID: 27598669. IF: 44.002
 245. Sotiropoulos GC, Machairas N, Kouraklis G. R0 and yR0 resections for colorectal liver metastases: need for a precise definition. Int J Colorectal Dis. 2016 Dec;31(12):1877-1878. Epub 2016 Sep 12. PMID: 27618819 IF: 2.426
 246. Perysinakis I, Minaidou E, Mantas D, Sotiropoulos GC, Leontara V, Tsipras H, Zografos GN, Margaris I, Kouraklis G. Differentiation and prognostic markers in ampullary cancer: Role of p53, MDM2, CDX2, mucins and cytokeratins. Pathol Res Pract. 2016 Nov;212(11):1039-1047. doi: 10.1016/j.prp.2016.09.004. Epub 2016 Sep 22. PMID: 27688085 IF: 1.543
 247. Charalampoudis P, Sotiropoulos GC, Kykalos S, Stamopoulos P, Kouraklis G. Synchronous trifocal colorectal cancer. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2016 Oct;29(4):391-392. PMID: 27695171
 248. Sotiropoulos GC, Karatapanis S, Kouraklis G. A huge abdominal mass. Gastroenterology. 2016 Nov;151(5):813-814. doi: 10.1053/j.gastro.2016.07.005. Epub 2016 Sep 30. PMID: 27697508 IF: 18.187
 249. Dervenis C, Xynos E, Sotiropoulos G, Gouvas N, Boukovinas I, Agalianos C, Androulakis N, Athanasiadis A, Christodoulou C, Chrysou E, Emmanouilidis C, Georgiou P, Karachaliou N, Katopodi O, Kountourakis P, Kyriazanos I, Makatsoris T, Papakostas P, Papamichael D, Pechlivanides G, Pentheroudakis G, Pilpilidis I, Sgouros J, Tekkis P, Triantopoulou C, Tzardi M, Vassiliou V, Vini L, Xynogalos S, Ziras N, Souglakos J. Clinical practice guidelines for the management of metastatic colorectal cancer: a consensus statement of the Hellenic Society of Medical Oncologists (HeSMO). Ann Gastroenterol. 2016 Oct-Dec;29(4):390-416. Epub 2016 Jun 3. PMID: 27708505
 250. Sotiropoulos GC, Machairas N, Stamopoulos P, Kostakis ID, Dimitroulis D, Mantas D, Kouraklis G. Laparoscopic versus open liver resection for hepatocellular carcinoma: initial experience in Greece. Ann Gastroenterol. 2016 Oct-Dec;29(4):521-529. Epub 2016 Jun 24. PMID: 27708521 DOI: http://dx.doi.org/10.20524/aog.2016.0067
 251. Sotiropoulos GC, Vernadakis S, Paul A, Hoyer DP, Saner FH, Gallinat A. Single-Center Experience on Liver Transplantation for Model for End-Stage Liver Disease Score 40 Patients. Dig Dis Sci. 2016 Nov;61(11):3346-3353. Epub 2016 Aug 18. PMID: 27538409 IF: 2.875
 252. Sotiropoulos GC, Tsaparas P, Kykalos S, Machairas N, Molmenti EP, Paul A. From Laparoscopic Cholecystectomy to Liver Transplantation: When the Gallbladder Becomes the Pandora s Box. Chirurgia (Bucur). 2016 Sept-Oct;111(5):450-454. doi: 10.21614/chirurgia.111.5.450. PMID: 27819646
 253. Sotiropoulos GC, Machairas N, Stratigopoulou P, Kostakis ID, Mantas D, Kouraklis G. Laparoscopic liver resection for malignancy in high-risk surgical patients according to ASA classification. J BUON. 2016 Nov-Dec;21(6):1398-1402. PMID: 28039699 IF: 1.344
 254. Sotiropoulos GC, Machairas N, Kostakis ID, Kouraklis G. The struggle for intensive care coverage after hepatic resections: the Greek reality. Lancet. 2017 Jan 28;389(10067):364-365. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30151-4. PMID: 28137689 IF: 53.254
 255. Sotiropoulos GC, Prodromidou A, Kostakis ID, Machairas N. Meta-analysis of laparoscopic vs open liver resection for hepatocellular carcinoma. Updates Surg. 2017 Feb 20. doi: 10.1007/s13304-017-0421-4. [Epub ahead of print] PMID: 28220382
 256. Kostakis ID, Machairas N, Damaskos C, Doula C, Tsaparas P, Charalampoudis P, Spartalis E, Sotiropoulos GC, Kouraklis G. Platelet indices and netrophil to lymphocyte ratio in adults with acute appendicitis. S Afr J Surg. 2016 Mar;54(1):29-33. PMID: 28240493 IF: 0.286
 257. Hoyer DP, Kaiser GM, Paul A, Machairas N, Molmenti EP, Sotiropoulos GC. Two and a Half Hours of Cardiopulmonary Resuscitation in a Deceased Brain Dead Donor before Liver Transplantation – A Good Idea to Accept? Chirurgia (Bucur). 2017 Jan-Feb;112(1):46-49. doi: 10.21614/chirurgia.112.1.46. PMID: 28266292
 258. Stratigopoulou P, Paul A, Hoyer DP, Kykalos S, Saner FH, Sotiropoulos GC. High MELD score and extended operating time predict prolonged initial ICU stay after liver transplantation and influence the outcome. PLoS One. 2017 Mar 20;12(3):e0174173. doi: 10.1371/journal.pone.0174173. eCollection 2017. PMID: 28319169 IF: 2.766
 259. Machairas N, Kostakis ID, Mantas D, Sotiropoulos GC. Laparoscopic hepatectomy in a morbidly obese patient with liver cirrhosis: A case report. Mol Clin Oncol. 2017 Feb;6(2):233-234. doi: 10.3892/mco.2016.1109. Epub 2016 Dec 13. PMID: 28357101
 260. Sotiropoulos GC, Stamopoulos P, Kykalos S, Machairas N. Conventional transanal excision for a very low gastrointestinal stromal tumour. BMJ Case Rep. 2017 Apr 21;2017. pii: bcr-2016-217424. doi: 10.1136/bcr-2016-217424. PMID: 28432162
 261. Benko T, Gallinat A, Minor T, Saner FH, Sotiropoulos GC, Paul A, Hoyer DP. The postoperative Model for End stage Liver Disease score as a predictor of short-term outcome after transplantation of extended criteria donor livers. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017 Jun;29(6):716-722. doi: 10.1097/MEG.0000000000000851. PMID: 28441690 IF: 2.014
 262. Machairas N, Charalampoudis P, Molmenti EP, Kykalos S, Tsaparas P, Stamopoulos P, Sotiropoulos GC. The value of staging laparoscopy in gastric cancer. Ann Gastroenterol. 2017;30(3):287-294. doi: 10.20524/aog.2017.0133. Epub 2017 Mar 16. PMID: 28469358
 263. Sotiropoulos GC, Machairas N, Kykalos S, Stamopoulos P, Prodromidou A, Katsargyris A. Meta-meta-analysis: A paradigm in the case of surgical publications. J BUON. 2017 Mar-Apr;22(2):535-542. PMID: 28534382 IF: 1.766
 264. Charalampoudis P, Agrogiannis G, Kontzoglou K, Kouraklis G, Sotiropoulos GC. Thyroid hormone receptor alpha (TRa) tissue expression in ductal invasive breast cancer: A study combining quantitative immunohistochemistry with digital slide image analysis. Eur J Surg Oncol. 2017 Aug;43(8):1428-1432. doi: 10.1016/j.ejso.2017.05.012. Epub 2017 May 25. PMID: 28583788 IF: 3.688
 265. Sotiropoulos GC, Machairas N, Kostakis ID, Stamopoulos P, Charalampoudis P, Kykalos S, Kouraklis G, Mantas D. Early Experience in Starting a Laparoscopic Liver Resection Program in Greece. JSLS. 2017 Jan-Mar;21(1). pii: e2016.00110. doi: 10.4293/JSLS.2016.00110. PMID: 28701858 IF: 1.298
 266. Sotiropoulos GC, Spartalis E, Machairas N, Kouraklis G. Peripheral hepatojejunostomy: a last resort palliative solution in Greece during the economic crisis. BMJ Case Rep. 2017 Jul 31;2017. pii: bcr-2016-217368. doi: 10.1136/bcr-2016-217368. PMID: 28765486
 267. Radunz S, Saner FH, Treckmann J, Rekowski J, Theysohn JM, Müller S, Best J, Sotiropoulos GC, Paul A, Benkö T. Hepatic artery and biliary complications in liver transplant recipients with radioembolization bridging treatment for hepatocellular carcinoma. Clin Transplant. 2017 Nov;31(11). doi: 10.1111/ctr.13096. Epub 2017 Sep 17. PMID: 28836737 IF: 1.518
 268. Stamopoulos P, Machairas N, Kykalos S, Nonni A, Kouraklis G, Sotiropoulos GC. Intraluminal rectal cancer metastasis to the small bowel: An extremely rare case report. Mol Clin Oncol. 2017 Oct;7(4):553-556. doi: 10.3892/mco.2017.1374. Epub 2017 Aug 11. PMID: 29046790
 269. Sotiropoulos GC, Prodromidou A, Machairas N. Meta-analysis of laparoscopic vs open liver resection for hepatocellular carcinoma: The European experience. J BUON. 2017 Sep-Oct;22(5):1160-1171. PMID: 29135098 IF: 1.766
 270. Sotiropoulos GC, Kostakis ID, Machairas N, Kykalos S, Kouraklis G. Safety and efficacy of liver resections in elderly patients. J BUON. 2017 Sep-Oct;22(5):1180-1185. PMID: 29135100 IF: 1.766
 271. Nowak KM, Witzke O, Sotiropoulos GC, Benkö T, Fiedler M, Timm J, Kribben A, Wilde B, Saner F, Paul A, Treckmann J. Transplantation of Renal Allografts From Organ Donors Reactive for HCV Antibodies to HCV-Negative Recipients: Safety and Clinical Outcome. Kidney Int Rep. 2016 Oct 6;2(1):53-59. doi: 10.1016/j.ekir.2016.09.058. eCollection 2017 Jan. PMID: 29142940
 272. Sotiropoulos GC, Steinmann J, Stern S, Raduenz S, Machairas N, Rath PM, Saner FH, Paul A, Gallinat A. Donor Leucocytosis Predicts Bacterial and Fungal Contamination of the Preservation Solution in Visceral Organ Transplantation. Prog Transplant. 2018 Mar;28(1):24-28. doi: 10.1177/1526924817746681. Epub 2017 Dec 15. PMID: 29243551 IF: 1.000
 273. Machairas N, Prodromidou A, Molmenti E, Kostakis ID, Sotiropoulos GC. Management of liver metastases from gastrointestinal stromal tumors: where do we stand? J Gastrointest Oncol. 2017 Dec;8(6):1100-1108. doi: 10.21037/jgo.2017.08.08. Review. PMID: 29299371
 274. Sotiropoulos GC, Machairas N, Kostakis ID. Case Report: Laparoscopic hepatectomy in an elderly patient with major comorbidities. Version 2. F1000Res. 2017 Jul 31 [revised 2017 Jan 1];6:1286. doi: 10.12688/f1000research.12078.2. eCollection 2017. PMID: 29333234
 275. Prodromidou A, Machairas N, Kostakis ID, Molmenti E, Spartalis E, Kakkos A, Lainas GT, Sotiropoulos GC. Outcomes after open and laparoscopic appendectomy during pregnancy: A meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018 Jun;225:40-50. doi: 10.1016/j.ejogrb.2018.04.010. Epub 2018 Apr 9. Review. PMID: 29656140 IF: 1.809
 276. Machairas N, Papaconstantinou D, Stamopoulos P, Prodromidou A, Garoufalia Z, Spartalis E, Kostakis ID, Sotiropoulos GC. The Emerging Role of Laparoscopic Liver Resection in the Treatment of Recurrent Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review. Anticancer Res. 2018 May;38(5):3181-3186. Review. PMID: 29715160 IF: 1.865
 277. Juntermanns B, Kaiser GM, Orth L, Reis H, Jaradat D, Sydor S, Buechter M, Kasper S, Mathé Z, Sotiropoulos GC, Baba HA, Canbay A, Paul A, Fingas CD. Comparison of the sixth and the seventh editions of the UICC classification for intrahepatic cholangiocarcinoma. Eur J Med Res. 2018 Jun 1;23(1):29. doi: 10.1186/s40001-018-0329-6. PMID: 29859128 IF: 1.742
 278. Sotiropoulos GC, Garoufalia Z, Klonaris C, Machairas N. Colonic bleeding from migrated cement. Clin Case Rep. 2018 Apr 10;6(6):1183-1184. doi: 10.1002/ccr3.1511. eCollection 2018 Jun. PMID: 29881593
 279. Kostakis ID, Machairas N, Garoufalia Z, Prodromidou A, Sotiropoulos GC. Impact of Ultrasonic Scalpels for Liver Parenchymal Transection on Postoperative Bleeding and Bile Leakage. In Vivo. 2018 Jul-Aug;32(4):883-886. doi: 10.21873/invivo.11323. PMID: 29936474 IF: 1.116
 280. Machairas N, Garoufalia Z, Sotiropoulos GC. Giant liver tumor causing dyspnea upon exertion. Clin Case Rep. 2018 May 15;6(7):1375-1376. doi: 10.1002/ccr3.1586. eCollection 2018 Jul. PMID: 29988632
 281. Machairas N, Prodromidou A, Kostakis ID, Spartalis E, Sotiropoulos GC. Safety and Efficacy of Laparoscopic Liver Resection for Lesions Located on Posterosuperior Segments: A Meta-Analysis of Short-term Outcomes. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2018 Aug;28(4):203-208. doi: 10.1097/SLE.0000000000000562. PMID: 30074976 IF: 0.986
 282. Garoufalia Z, Machairas N, Kostakis ID, Liakea A, Tsaparas P, Liapis G, Sotiropoulos GC. Malignant potential of epithelioid angiomyolipomas of the liver: A case report and comprehensive review of the literature. Mol Clin Oncol. 2018 Aug;9(2):226-230. doi: 10.3892/mco.2018.1659. Epub 2018 Jun 15. PMID: 30101028
 283. Vonlanthen R, Lodge P, Barkun JS, Farges O, Rogiers X, Soreide K, Kehlet H, Reynolds JV, Käser SA, Naredi P, Borel-Rinkes I, Biondo S, Pinto-Marques H, Gnant M, Nafteux P, Ryska M, Bechstein WO, Martel G, Dimick JB, Krawczyk M, Oláh A, Pinna AD, Popescu I, Puolakkainen PA, Sotiropoulos GC, Tukiainen EJ, Petrowsky H, Clavien PA. Toward a Consensus on Centralization in Surgery. Ann Surg. 2018 Nov;268(5):712-724. doi: 10.1097/SLA.0000000000002965. PMID: 30169394 IF: 9.203
 284. Kostakis ID, Machairas N, Prodromidou A, Garoufalia Z, Charalampoudis P, Sotiropoulos GC. Microbe Isolation from Blood, Central Venous Catheters, and Fluid Collections after Liver Resections. Surg Infect (Larchmt). 2018 Oct 9. doi: 10.1089/sur.2018.122. [Epub ahead of print] PMID: 30300569 IF: 1.689
 285. Sotiropoulos GC, Spartalis E, Machairas N, Paul A, Malagó M, Neuhäuser M. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma with live donors or extended criteria donors: a propensity score-matched comparison. Ann Gastroenterol. 2018 Nov-Dec;31(6):722-727. doi: 10.20524/aog.2018.0301. Epub 2018 Jul 27. PMID: 30386123
 286. Sotiropoulos GC, Vernadakis S, Machairas N, Kaiser GM, Fouzas I, Treckmann J, Paul A. Solid Organ Transplantation After Retrieval From Deceased Donors With Abdominal Aortic Grafts. Transplant Proc. 2019 Mar;51(2):390-391. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.075. Epub 2019 Jan 28. PMID: 30879549 IF: 0.806
 287. Sotiropoulos GC, Kostakis ID, Prodromidou A, Garoufalia Z, Stamopoulos P, Machairas N. Contamination of the Preservation Solution in Solid Organ
  Transplantation. Transplant Proc. 2019 Mar;51(2):392-395. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.070. Epub 2019 Jan 29. PMID: 30879550 IF: 0.806
 288. Sotiropoulos GC, Machairas N, Fouzas I, Vernadakis S, Paul A, Wohlschlaeger J. Prediction of Microvascular Tumor Invasion in Liver Transplant Candidates With Hepatocellular Carcinoma: A Feasible Concept or a Misleading Illusion? Transplant Proc. 2019 Mar;51(2):421-423. doi: 10.1016/j.transproceed. 2019.01.016. Epub 2019 Jan 4. PMID: 30879556 IF: 0.806
 289. Kostakis ID, Machairas N, Prodromidou A, Stamopoulos P, Garoufalia Z, Fouzas I, Sotiropoulos GC. Comparison Between Salvage Liver Transplantation and Repeat Liver Resection for Recurrent Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Meta-analysis. Transplant Proc. 2019 Mar;51(2):433-436. doi:
  10.1016/j.transproceed.2019.01.072. Epub 2019 Jan 29. PMID: 30879559 IF: 0.806
 290. Machairas N, Stamopoulos P, Kostakis ID, Garoufalia Z, Paspala A, Tsaparas P, Sotiropoulos GC. Mixed Hepatocellular Cholangiocarcinoma: A Review of Long- Term Outcomes Following Liver Transplantation. Transplant Proc. 2019 Mar;51(2):437-439. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.073. Epub 2019 Jan 28. PMID: 30879560 IF: 0.806
 291. Prodromidou A, Machairas N, Garoufalia Z, Kostakis ID, Tsaparas P, Paspala A, Stamopoulos P, Sotiropoulos GC. Liver Transplantation for Giant Hepatic
  Hemangioma: A Systematic Review. Transplant Proc. 2019 Mar;51(2):440-442. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.018. Epub 2019 Jan 4. PMID: 30879561 IF: 0.806
 292. Garoufalia Z, Prodromidou A, Machairas N, Kostakis ID, Stamopoulos P, Zavras N, Fouzas I, Sotiropoulos GC. Liver Transplantation for Wilson's Disease in Non-adult Patients: A Systematic Review. Transplant Proc. 2019 Mar;51(2):443-445. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.017. Epub 2019 Jan 4. PMID: 30879562 IF: 0.806
 293. Prodromidou A, Kostakis ID, Machairas N, Garoufalia Z, Stamopoulos P, Paspala A, Sotiropoulos GC. Pregnancy Outcomes After Liver Transplantation: A Systematic Review. Transplant Proc. 2019 Mar;51(2):446-449. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.014. Epub 2019 Jan 4. PMID: 30879563 IF: 0.806
 294. Gallinat A, Hoyer DP, Sotiropoulos G, Treckmann J, Benkoe T, Belker J, Saner F, Paul A, Minor T. Oxygen Persufflation in Liver Transplantation Results of a Randomized Controlled Trial. Bioengineering (Basel). 2019 Apr 27;6(2). PMID: 31035575
 295. Machairas N, Sotiropoulos GCLaparoscopic liver surgery: yesterday, today and tomorrow. Hepatobiliary Surg Nutr. 2019 Jun;8(3):324-326. PMID: 31245428
 296. Machairas N, Papaconstantinou D, Gaitanidis A, Hasemaki N, Paspala A, Stamopoulos P, Kykalos S, Sotiropoulos GCIs Single-Incision Laparoscopic Liver Surgery Safe and Efficient for the Treatment of Malignant Hepatic Tumors? A Systematic Review. J Gastrointest Cancer. 2019 Aug 7. PMID: 31388921
 297. Kykalos S, Garoufalia Z, Aggelis A, Louka L, Sotiropoulos GCHarvesting the Liver From a Donor With a Biventricular Assist Device (BiVAD)-An Unexpectedly Challenging Procedure: A Case Report. Transplant Proc. 2019 Jul – Aug;51(6):1689-1691. PMID: 31399159 IF: 0.959
 298. Sotiropoulos GC, Malago M, Machairas N, Fouzas I, Paul A. AGMA Score: A Novel Prognostic Score for Patients Undergoing Liver Transplant for Hepatocellular Carcinoma. Transplant Proc. 2019 Jul – Aug;51(6):1923-1925. PMID: 31399177 IF: 0.959
 299. Prodromidou A, Machairas N, Paspala A, Hasemaki N, Sotiropoulos GC. Diagnosis, surgical treatment and postoperative outcomes of hepatic endometriosis: A systematic review. Ann Hepatol. 2020 Jan – Feb;19(1):17-23. doi: 10.1016/j.aohep.2019.08.006. Epub 2019 Sep 28. Review. PMID: 31630985
 300. Prodromidou A, Machairas N, Garoufalia Z, Kostakis ID, Kyriakidis AV, Spartalis E, Sotiropoulos GC. Ovarian inguinal hernia. Ann R Coll Surg Engl. 2019 Nov 7:1-9. doi: 10.1308/rcsann.2019.0137. [Epub ahead of print] PMID: 31696731


Αναρτημένες ανακοινώσεις

Αναρτημένες ανακοινώσεις-Δημοσιευμένες ανακοινώσεις (επιλεκτικά)

 1. Sotiropoulos GC, Kaun M, Lang H, Broelsch C. Multilokuläre Spätmetastasen 17 Jahre nach Tumornephrektomie. 168. Tagung der Vereinigung Niederrheinisch-Westfälischer Chirurgen. Bielefeld, 27.09.-29.09.2001
 2. Lang H, Kaun M, Sotiropoulos GC, Malagó M, Broelsch CE. Erweiterte Leberresektionen beim lokal fortgeschrittenen intrahepatischen cholangiozellulären Karzinom.13. Workshop für experimentelle und klinische Lebertransplantation und Hepatologie. Wilsede, 20.06.-22.06.2002
 3. Lang H, Sotiropoulos GC, Frühauf NR, Doemland M, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Erweiterte Leberresektionen bei primären Leberkarzinomen in nicht-zirrhotischer Leber. 170. Tagung der Vereinigung Niederrheinisch-Westfälischer Chirurgen. Dortmund, 25.09.-27.09.2003
 4. Frilling A, Sotiropoulos GC, Nadalin S, Paul A, Lang H, Valentin-Gamazo C, Beckebaum S, Malagó M, Broelsch CE. Liver Transplantation for hepatocellular carcinoma. The American Association for the Study of Liver Disease. Atlanta, 19.09.-21.09.2003
 5. Lang H, Sotiropoulos GC, Doemland M, Frühauf NR, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Ergebnisse der Leberresektion bei hepatozellulären Karzinomn in nicht-zirrhotischer, nicht-fibrotischer Leber ohne virale Hepatitis. 121. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Berlin, 27.04.-30.04.2004
 6. Sotiropoulos GC, Lang H, Nadalin S, Saner FH, Brokalaki EI, Holtmann G, Broelsch CE. Intraoperative cholangioscopy in the management of biliary adenomas. 6th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Washington, 02.06.-06.06.2004
 7. Lang H, Sotiropoulos GC, Brokalaki E, Frühauf NR, Kaiser G, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Liver resection for Intrahepatic Cholangiocellular Carcinoma (ICC). 6th European IHPBA congress. Heidelberg, 25.05.-29.05.2005
 8. Radtke A, Malagó M, Sotiropoulos GC, Paul A, Lang H, Frilling A, Peitgen HO, Schroeder T, Broelsch CE. Anatomical and physiological comparison of liver volumes among three frequent types of parenchymal transaction in liver donor transplantation. 6th European IHPBA congress. Heidelberg, 25.05.-29.05.2005
 9. Sotiropoulos GC, Lang H, Brokalaki E, Broelsch CE. Surgical treatment of pancreatic metastases of renal cell carcinoma. 6th European IHPBA congress. Heidelberg, 25.05.-29.05.2005
 10. Lang H, Sotiropoulos GC, Brokalaki E, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Ergebnisse der Leberresektion beim intrahepatischen cholangiozellulären Karzinom. 60. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Köln, 14.09.-17.09.2005
 11. Lang H, Sotiropoulos GC, Malagó M, Broelsch CE. Verteilungsmuster und Therapie von Rezidiven nach Leberteilresektion wegen HCC in nicht-zirrhotischer Leber- Ergebnisse der Zweitleberresektion.124. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. München, 01.05.-04.05.2007
 12. Cicinnati VR, Klein CG, Iacob S, Baba H, Sotiropoulos G, Hilgard P, Erim Y, Broelsch CE, Gerken G, Beckebaum S. Interferon-alpha and combined with ribavirin in HCV liver transplant recipients: Efficacy and predictors of response. 23. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber (GASL). Göttingen, 26.01.-27. 01.2007: Z Gastroenterol 2007; 45. DOI: 10.1055/s-2007-967845.
 13. Cicinnati VR, Klein CG, Iacob S, Baba H, Sotiropoulos G, Hilgard P, Erim Y, Broelsch CE, Gerken G, Beckebaum S. Interferon-alpha and combined with ribavirin in HCV liver transplant recipients: Efficacy and predictors of response. 62. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS). Bochum, 12.09.-15.09.2007: Z Gastroenterol 2007; 45:A3_09.
 14. Beckebaum S, Cicinnati VR, Yu Z, Klein CG, Sotiropoulos G, Paul A, Gerken G. Combined mycophenolate mofetil and minimal dose calcineurin inhibitor therapy in liver transplant patients: Clinical results of a prospective randomized study. 17. Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG), Bochum, 20.11.-22.11.2008. Transplantationsmedizin 2008; Suppl. II:P34.
 15. Cicinnati VR, Yu Z, Klein CG, Sotiropoulos G, Saner F, Gerken G, Beckebaum S. Low dose calcineurin inhibitor and mycophenolate mofetil therapy after liver transplantation is nephro- and hepatoprotective and may also promote allograft tolerance. 4th Hong Kong – Shanghai International Liver Congress (ILC), Hong Kong, China, 12.06.-15.06.2008. Hepatology Int 2008; S158:PP-332.
 16. Cicinnati VR, Yu Z, Klein CG, Sotiropoulos G, Saner F, Gerken G, Beckebaum S. Combined mycophenolate mofetil and minimal dose calcineurin inhibitor in stable liver transplant patients is nephro- and hepatoprotective. 43rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), Mailand, Italien, 23.04.-27.04.2008. J Hepatol 2008;48:S87.
 17. Cicinnati VR, Yu Z, Klein CG, Sotiropoulos G, Saner F, Gerken G, Beckebaum S. Combined mycophenolate mofetil and minimal dose calcineurin inhibitor in stable liver transplant patients is nephro- and hepatoprotective. 19. Workshop für experimentelle und klinische Lebertransplantation und Hepatologie, Wilsede, 29.05.-31.05.2008. Transplantationsmedizin 2008; Suppl. I.
 18. Beckebaum S, Yu Z, Lindemann M, Klein CG, Sotiropoulos G, Radtke A, Gerken G, Cicinnati VR. Predictive factors of outcome in patients transplanted for hepatitis B. XXII International Congress of The Transplantation Society (TTS), Sydney, Australien, 10.08.-14.08.2008. Transplantation 2008; 86(2S):1257.
 19. Radtke A, Sotiropoulos GC, Schroeder T, Saner FH, Cicinnati VR, Beckebaum S, Klein CG, Schenk A, Malago M, Lang H. Intrahepatic biliary anatomy derived from right graft adult live donor liver. XXII International Congress of The Transplantation Society (TTS), Sydney, Australien, 10.08.-14.08.2008. Transplantation 2008; 86(2S):1283.
 20. Radtke A, Sotiropoulos GC, Schroeder T, Saner FH, Cicinnati VR, Beckebaum S, Klein CG, Schenk A, Malago M, Lang H. Peripheral anatomy of the right hepatic duct: a new systematic classification experience from adult live donor liver transplantation. XXII International Congress of The Transplantation Society (TTS), Sydney, Australien, 10.08.-14.08.2008. Transplantation 2008; 86(2S):1284.
 21. Radtke A, Sotiropoulos GC, Schroeder T, Saner FH, Cicinnati VR, Beckebaum S, Klein CG, Schenk A, Malago M, Lang H. Anatomical classification of the peripheral right hepatic duct – early identification of a preventable source of morbidity and mortality in adult live donor liver transplantation. XXII International Congress of The Transplantation Society (TTS), Sydney, Australien, 10.08.-14.08.2008. Transplantation 2008; 86(2S):1285.
 22. Radtke A, Sotiropoulos GC, Schroeder T, Saner FH, Cicinnati VR, Beckebaum S, Klein CG, Schenk A, Malago M, Lang H. Hepatic hilar and sectorial vascular and biliary anatomy in right graft adult live liver donor transplantation. XXII International Congress of The Transplantation Society (TTS), Sydney, Australien, 10.08.-14.08.2008. Transplantation 2008; 86(2S):1286.
 23. Cicinnati VR, Yu Z, Lindemann M, Klein CG, Sotiropoulos GC, Radtke A, Gerken G, Beckebaum S. Combined mycophenolate mofetil and minimal dose calcineurin inhibitor therapy in stable liver transplant patients is nephro- and hepatoprotective. XXII International Congress of The Transplantation Society (TTS), Sydney, Australien, 10.08.-14.08.2008. Transplantation 2008;86(2S):1233.
 24. Beckebaum S, Yu Z, Lindemann M, Klein CG, Sotiropoulos G, Radtke A, Gerken G, Cicinnati VR. Immune monitoring in liver transplant patients with combined mycophenolate mofetil and low dose calcineurin inhibitor therapy. XXII International Congress of The Transplantation Society (TTS), Sydney, Australien, 10.08.-14.08.2008. Transplantation 2008;86(2S):1177.
 25. Beckebaum S, Sotiropoulos GC, Klein CG, Saner F, Paul A, Gerken G, Cicinnati VR. Predictive factors for outcome of hepatitis B after liver transplantation. 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), Istanbul, Türkei, 08.10.-11.10.2008. Hepatogastroenterology 2008.
 26. Cicinnati VR, Lindemann M, Klein CG, Sotiropoulos G, Gerken G, Beckebaum S. Combined mycophenolate mofetil and minimal dose calcineurin inhibitor therapy in stable liver transplant patients is nephro- and hepatoprotective. 22. AustroTransPlant Jahrestagung, Zell am See, Österreich, 29.10.-31.10.2008.
 27. Beckebaum S, Iacob S, Klein C, Dechene A, Varghese J, Baba H, Sotiropoulos G, Paul A, Gerken G, Cicinnati V. Non-invasive assessment of severe fibrosis in patients transplanted for non-HCV related liver diseases. The 14th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT), Paris, Frankreich, 30.08.-02.09.2009. Transplant Int 2009;22 (Suppl 2):365.
 28. Shen Q, Beckebaum S, Iacob S, Weber F, Sotiropoulos GC, Radtke A, Paul A, Gerken G, Cicinnati VR. 19th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), Beijing, China, September 23.09.-26.09.2009. Hepatogastroenterology 2009; 95.
 29. Beckebaum S, Sotiropoulos GC, Klein CG, Saner F, Paul A, Gerken G, Cicinnati VR. Predictive factors for outcome of hepatitis B after liver transplantation. 19th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), Beijing, China, 23.09.-26.09.2009. Hepatogastroenterology 2009; 95.
 30. Beckebaum S, Iacob I, Klein CG, Dechene A, Varghese J, Baba H, Sotiropoulos GC, Paul A, Gerken G, Cicinnati VR. Non-invasive assessment of severe fibrosis in patients transplanted for non-HCV related liver diseases. 18. Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG), Berlin, 29.10.-31.10.2009. Transplantationsmedizin 2009; Suppl. II:S17.
 31. Beckebaum S, Klein CG, Sotiropoulos GC, Saner FH, Gerken G, Paul A, Cicinnati VR. Combined mycophenolate mofetil and minimal dose calcineurin inhibitor therapy in liver transplant patients: Clinical results of a prospective randomized study. 18. Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG), Berlin, 29.10.-31.10.2009. Transplantationsmedizin 2009; Suppl. II:S50.
 32. Cicinnati VR, Hou J, Lindemann M, Horn P, Klein CG, Sotiropoulos GC, Paul A, Gerken G, Beckebaum S. MPA treatment of patients after solid organ transplantation may facilitate allograft tolerance in the long-term. 18. Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG), Berlin, 29.10.-31.10.2009. Transplantationsmedizin 2009; Suppl. II:S122.
 33. Sotiropoulos GC, Radtke A, Treckmann J, Nadalin S, Malago M, Broelsch CE, Lang H, Paul A. Langzeitergebnisse nach Lebertransplantation bei Anwendung “marginaler” Organe: Ein Erfahrungsbericht des Transplantationszentrums Essen. 126. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, München 28.04.-01.05.2009.
 34. Sotiropoulos GC, Sgourakis G, Radtke A, Paul A, Broelsch CE, Miyazaki M, Lang H. Evaluation eines klinischen und prognostischen scoring Systems zur Prädiktion der Patientenprognose nach Leberresektionen bei intrahepatischem Cholangiokarzinom (ICC). 126. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, München 28.04.-01.05.2009.
 35. Sotiropoulos GC, Radtke A, Tagkalos E, Timm S, Lang H. Der Stellenwert prognostischer Scoring-Systeme in der Chirurgie kolorektaler Lebermetastasen: eine systematische Analyse der Studienergebnisse. 126. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, München 28.04.-01.05.2009.
 36. Beckebaum S, Iacob S, Klein CG, Dechêne A, Varghese J, Baba HA, Sotiropoulos GC, Paul A, Gerken G, Cicinnati VR. Efficacy of liver stiffness measurement and biochemical tests to assess severe fibrosis in patients transplanted for non-HCV related liver diseases. 26. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber (GASL), Bonn, 29.01.-30.01.2010. Z Gastroenterol 2010;48:P3_01.
 37. Cicinnati VR, Hou J, Lindemann M, Horn PA, Klein CG, Sotiropoulos GC, Paul A, Gerken G, Beckebaum S. MPA treatment of liver transplant patients may promote allograft tolerance in the long-term. 26. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber (GASL), Bonn, 29.-30. Januar 2010. Z Gastroenterol 2010;48:P4_09.
 38. Cicinnati VR, Shen Q, Iacob S, Weber F, Klein CG, Sotiropoulos GC, Radtke A, Paul A, Gerken G, Beckebaum S. Role of microRNA-199a-5p and discoidin domain receptor 1 for human hepatocellular carcinoma invasion. 26. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber (GASL), Bonn, 29.01.-30.01.2010. Z Gastroenterol 2010;48:P2_13.
 39. Beckebaum S, Iacob S, Klein CG, Dechêne A, Varghese J, Baba HA, Sotiropoulos GC, Paul A, Gerken G, Cicinnati VR. Transient elastography and development of a non-invasive multiparameter score for assessment of allograft fibrosis in liver transplant patients. The 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), Wien, Österreich, 14.04.-18.04.2010.
 40. Sotiropoulos G, Tagkalos E, Treckmann JW, Mathe Z, Paul A. Lebertransplantation bei hepatozellulärem Karzinom unter Verwendung von Spenderorganen mit erweiterten Allokationskriterien. 128. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. München, 03.05.-06.05.2011.
 41. Hoyer DP, Mathé Z, Treckmann J, Reinhardt R, Gallinat A, Minor T, Saner F., Sotiropoulos GC, Gerken G, Paul A. Analysis of risk factors for development of Early Allograft Dysfunction (EAD) after liver transplantation: A Single Center Study of 678 patients.130. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. München, 30.04.-03.05.2013.
 42. Gallinat A, Stern S, Rath PM, Steinmann J, Hoyer D, Mathe Y, Treckmann JW, Sotiropoulos GC, Paul A, Saner FH. Bedeutung positiver mikrobiologischer Befunde in der Konservierungsflüssigkeit nach postmortaler Leberspende. 130. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. München, 30.04.-03.05.2013.
 43. Sotiropoulos GC, Paul A. Long-term outcome after surgery for intrahepatic cholangiocarcinoma: A 5-year survival based analysis. 10th Congress οf the European-African Hepato Pancreato Biliary Association. Belgrade 29.-31.05.2013
 44. Vernadakis S, Paul A, Moris D, Gerken G, Sotiropoulos GC. Liver transplantation for MELD-Score 4 patients, Preliminary results and single centre experience. 10th Congress οf the European-African Hepato Pancreato Biliary Association. Belgrade 29.-31.05.2013
 45. Wilms C, Radtke A, Sotiropoulos GC, Fouzas I, Molmenti EP, Will L, Sgourakis G, Beckebaum S, Cicinnati VR, Schmidt H, Peitgen HO, Malago M, Schrieder T. Portal and hepatic venous cross-match maping in healthy hman liver: Simulations based on 3-dimentional computed tomography reconstructions. 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 46. Σωτηρόπουλος Γ, Σταμόπουλος Π, Κουράκλης Γ. Προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία και μεταμόσχευση για πυλαίο χολαγγειοκαρκίνωμα: Πόσο διαδεδομένη θεραπευτική προσέγγιση αποτελεί; 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 47. Σωτηρόπουλος Γ, Κωστάκης Ι, Κουράκλης Γ. Λοιμώξεις από Pneumocystis Jirovecii σε ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος. 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 48. Sotiropoulos GC, Tsaparas P, Fouzas I, Charalampoudis P, Vernadakis S, Paul A, Kouraklis G. Fatal outcome after liver transplantation following iatrogenic bile duct injury during cholecystectomy: Case report and literature review. 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 49. Vernadakis S, Fouzas I, Paul A, Charalampoudis P, Treckmann J, Gerken G, Baba HA, Sotiropoulos GC. Liver transplantation for liver malignancy in Wilson disease. 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 50. Papaevangelou AE, Sotiropoulos GC, Fouzas I, Radtke A, Malago M, Paul A, Schrieder T. Εκτίμηση του όγκου του σπληνός στους ζώντες δότες ηπατικών μοσχευμάτων έξι μήνες μετά δεξιά ηπατεκτομή. 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 51. Σωτηρόπουλος Γ, Χαραλαμπούδης Π, Μαχαίρας Ν, Κουράκλης Γ. Ο ρόλος της βασιλλιξιμάμπης, ενός υποσχόμενου ανοσοκατασταλτικού παράγοντα στο πελίσιο της εισαγωγικής θεραπείας σε μη συγγενική μεταμόσχευση νεφρού. 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 52. Sotiropoulos GC, Kostakis ID, Machairas N, Tsaparas P, Stamopoulos P, Dimitroulis D, Kouraklis G. Liver resections in elderly patients. 2nd Athens Symposium Advances and Perspectives in Geriatric Oncology. Athens, 05.03.-07.03.2015
 53. Sotiropoulos GC, Machairas N, Stamopoulos P, Kostakis ID, Tsaparas P, Kouraklis G. Neo-adjuvant treatment for metastatic colon cancer in geriatric patients followed by simultaneous hepatic resections, a case report. 2nd Athens Symposium Advances and Perspectives in Geriatric Oncology. Athens, 05.03.-07.03.2015
 54. Sotiropoulos GC, Tsaparas P,  Machairas N, Stamopoulos P, Kostakis ID, Mantas D, Dimitroulis D, Kouraklis G. Is laparoscopic hepatectomy tailored to elderly people? 2nd Athens Symposium Advances and Perspectives in Geriatric Oncology. Athens, 05.03.-07.03.2015
 55. Σωτηρόπουλος Γ, Σταμόπουλος Π, Μαχαίρας Ν, Κωστάκης Ι, Κύκαλος Σ, Δημητρούλης Δ, Κουράκλης Γ. Εκτομή του κερκοφόρου λοβού για πρωτοπαθείς και μεταστατικούς ηπατικούς όγκους. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 56. Σωτηρόπουλος Γ, Κωστάκης Ι, Μαχαίρας Ν, Σταμόπουλος Π, Κουράκλης Γ. Χειρουργική αντιμετώπιση ηπατικών μεταστάσεων από μη ολοορθικό καρκίνο. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 57. Σωτηρόπουλος Γ, Μαχαίρας Ν, Κωστάκης Ι, Σταμόπουλος Π, Κουράκλης Γ. Μια διαφορετική τεχνική αποκατάστασης συνέχειας πεπτικού στην παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 58. Machairas N, Prodromidou A, Stamopoulos P, Sotiropoulos GC. The European experience of laparoscopic vs open liver resection for hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. 12th Biennial E-AHPBA Congress, Mainz 23.05.-26.05.2017, Germany
 59. Sotiropoulos GC, Machairas N, Stamopoulos P, Kouraklis G. Laparoscopic liver resections: initial experience in Greece. 12th Biennial E-AHPBA Congress, Mainz 23.05.-26.05.2017, Germany
 60. Sotiropoulos GC, Machairas N, Stamopoulos P, Kouraklis G. Performance of liver resections in Greece: factors that dictate postoperative ICU admission. 12th Biennial E-AHPBA Congress, Mainz 23.05.-26.05.2017, Germany
 61. Sotiropoulos GC, Machairas N, Kostakis ID, Stamopoulos P, Kouraklis G. Laparoscopic liver resection in Greece: Initial experience. 12th Biennial E-AHPBA Congress, Mainz 23.05.-26.05.2017, Germany
 62. Papaevangelou A, Schroeder T, Machairas N, Malago M, Fouzas I, Paul A, Sotiropoulos GC. Evaluation of donor spleen volumetry at 6 months following right hepatectomy for adult live donor liver transplantation. 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017
 63. Stamopoulos P, Prodromidou A, Machairas N, Kostakis ID, Ntomi V, Garoufalia Z, Sotiropoulos GC. Liver transplantation for intrahepatic cholangiocarcinoma: is it time to re evaluate its role? 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017
 64. Garoufalia Z, Prodromidou A, Machairas N, Kostakis ID, Stamopoulos P, Zavras N, Sotiropoulos GC. Liver transplantation for Wilson’s disease in children: a systematic review. 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017
 65. Ntomi V, Stamopoulos P, Kostakis ID, Machairas N, Tsaparas P, Paspala A, Sotiropoulos GC. Preoperative chemoradiotherapy and transplantation for unresectable hilar cholangiocarcinoma: A widespread intervention or an individual reference? 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017
 66. Paspala A, Stamopoulos P, Prodromidou A, Machairas N, Papaconstantinou D, Kostakis ID, Sotiropoulos GC. Transarterial radioembolization in patients with hepatocellular carcinoma as bridging treatment to liver transplantation: A systematic review. 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017
 67. Kostakis ID, Machairas N, Prodromidou A, Stamopoulos P, Garoufalia Z, Sotiropoulos GC. Comparison between salvage liver transplantation and repeated liver resection for recurrent hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis. 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017
 68. Sotiropoulos GC, Samonakis D, Machairas N, Fouzas I, Broering DC. Adult right lobe live donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma in cirrhosis: 8-year follow up of the first Greek couple. 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017
 69. Sotiropoulos GC, Vernadakis S, Machairas N, Kaiser MG, Fouzas I,Treckman J, Paul A. Solid organ transplantation after retrieval from deceased donors with abdominal aortic grafts. 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017
 70. Σωτηρόπουλος Γ, Κωστάκης Ι, Μαχαίρας Ν, Γαρουφαλιά Ζ, Προδρομίδου Α, Κουράκλης Γ. Η χρήση ψαλιδιών υπερήχων κατά τη διατομή του ηπατικού παρεγχύματος και η επίδρασή του στη μετεγχειρητική αιμορραγία και χολόρροια. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 21.11.-24.11.2018
 71. Γαρουφαλιά Ζ, Μαχαίρας Ν, Κωστάκης Ι, Λιακέα Α, Τσαπάρας Π, Λιάπης Γ, Κουράκλης Γ, Σωτηρόπουλος Γ. Άτυπο επιθηλιοειδές αγγειομυολίπωμα ήπατος: Φίλος ή εχθρός; 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 21.11.-24.11.2018
 72. Γαρουφαλιά Ζ, Κύκαλος Σ, Βεργαδής Χ, Κωστάκης Ι, Κουράκλης Γ, Σωτηρόπουλος Γ. Σύγχρόνη εκτομή πρωτοπαθούς εστίας και ηπατικών μεταστάσεων σε κολοορθικό καρκίνο. Υπάρχει όριο; 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 21.11.-24.11.2018
 73. Κωστάκης Ι, Κύκαλος Σ, Γαρουφαλιά Ζ, Τομαρά ΝΚ, Κότσιφα Ε, Κουράκλης Γ, Σωτηρόπουλος Γ. Μετεγχειρητική μείωση της αλβουμίνης μετά ηπατεκτομή και συσχέτιση με το λόγο ουδετερόφιλων/λεμφοκυττάρων. Υπάρχει όριο; 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 21.11.-24.11.2018
 74. Προδρομίδου Α, Μαχαίρας Ν, Πασπάλα Α, Κωστάκης Ι, Γαρουφαλιά Ζ, Σπάρταλης Ε, Σωτηρόπουλος Γ. Σύγκριση αποτελεσμάτων ανοιχτής και λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής κατά την κύηση. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 21.11.-24.11.2018
 75. Sotiropoulos GC, Garoufalia Z, Kostakis ID, Stamopoulos P, Tsaparas P,Machairas N. Synchronouw colorectal and liver resections: Safety and efficacy of the Colon-Liver-Colon operative sequence. 13 th Congress of the E-AHPBA, Amsterdam 02.06.-05.06.2019
 76. Sotiropoulos GC, Kostakis ID, Paspala A, Machairas N. Robotic versus open liver resections: A meta-analysis of short-term outcomes. 13 th Congress of the E-AHPBA, Amsterdam 02.06.-05.06.2019
 77. Sotiropoulos GC, Paspala A, Nastos C, Misiakos EP, Patapis P, Pikoulis E. Are hepatic and pacreatic resections justified for patients with metastasis from thyroid carcinomas? Outcones from a systematic review of the literature. 13 th Congress of the E-AHPBA, Amsterdam 02.06.-05.06.2019
 78. Prodromidou A, Machairas N, Machairas A, Hasemaki N, Paspala A, Sotiropoulos GC. Natural history, diagnosis, surgical treatment and postoperative
  outcomes of hepatic endometriosis: A systematic review. 13 th Congress of the E-AHPBA, Amsterdam 02.06.-05.06.2019
 79. Georgios C. Sotiropoulos, Massimo Malago, Nikolaos Machairas, Ioannis Fouzas, Andreas Paul. Proposal of a novel liver transplant score for hepatocellular
  carcinoma: The AGMA Score. 19 th Congress of the European Society of OrganμTransplantation, Copenhagen 15.09.-19.09.2019.
 80. Nikolaos Machairas, Anna Paspala, Paraskevas Stamopoulos, Zoe Garoufalia, Ioannis D. Kostakis, Georgios C. Sotiropoulos. Liver transplantation for
  hepatocellular carcinoma following transarterial radioembolization as unique bridging treatment: Outcomes from a systematic review of the literature. 19th Congress of the European Society of Organ Transplantation, Copenhagen 15.09.-19.09.2019.
 81. Χολόγκιτας Ε, Ορφανίδου Α, Κουφομιχάλη Ξ, Λαούδη Ε, Παραστατίδου Δ,Τάγκου ΝΜ, Κονδύλης Γ, Αναγνωστοπούλου Χ, Σαραντζή Χ, Χαροκόπου Α, Σωτηρόπουλος Γ, Αντωνίου Ε, Παπαθεοδωρίδης Γ. Αποτελέσματα από την 18μηνη λειτουργία της Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος (ΜΗ) του ΓΝΑ «Λαϊκό». 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Ιωάννινα 29.11.- 01.12.2019
 82. Κύκαλος Σ, Παππάς Π, Καρατζά Ε, Βεργαδής Χ, Κότσιφα Ε, Χολόγκιτας Ε, Παπαθεοδωρίδης Γ, Σωτηρόπουλος Γ. Ενδαγγειακή αποκατάσταση αναστομωτικής στένωσης πυλαίας φλέβας μετά από πτωματική μεταμόσχευση ήπατος. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Ιωάννινα 29.11.- 01.12.2019
 83. Ράπτη Ν, Βερνίκος Π, Τσακαλής Κ, Ξάνθης Δ, Αντωνίου Ε, Σωτηρόπουλος Γ, Φλώρος Ι. Οξεία νεφρική βλάβη μετά από ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Ιωάννινα 29.11.-01.12.2019