Συνέδρια

Home Συνέδρια

Ομιλητής κατόπιν προσκλήσεως σε συνέδρια

Συνέδρια 2005

Sotiropoulos GC, Berchtold C. Nicht funktioneller benigner neuroendokriner Tumor des Pankreas. Fortbildung für Hausärzte. Chirurgische Abteilung, Marienhospital in Bottrop. Bottrop, 23.02.2005

Συνέδρια 2006

 1. Sotiropoulos GC, Lang H, Brokalaki E, Malagó M, Peitgen HO, Broelsch CE. Liver resection for intrahepatic cholangiocellular carcinoma. 16th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. Madrid, 25.05.-27.05.2006
 2. Sotiropoulos GC, Lang H, Malagó M, Broelsch CE. Surgical therapy of intrahepatic cholangiocellular carcinoma. 25th Panhellenic Congress of Surgery-International Surgical Forum. Athens, 22.11.-26.11.2006
 3. Sotiropoulos GC. Imaging Techniques for liver tumors. 25th Panhellenic Congress of Surgery-International Surgical Forum. Athens, 22.11.-26.11.2006

Συνέδρια 2007

 1. Sotiropoulos GC, Lang H, Li J, Malagó M, Broelsch CE. Major complications after laparoscopic cholecystectomy: A tertiary hepatobiliary center experience. 2nd Panhellenic Congress and International Forum of the Hellenic College of Surgeons. Athens, 26.04.-28.04.2007
 2. Sotiropoulos GC. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma. 17th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. Bucharest, 05.09-08.09.2007
 3. Sotiropoulos GC. Συγκριτική μελέτη των χειρουργικών αποτελεσμάτων μετά από ηπατεκτομές για ηπατοκυτταρικό καρκίνο/ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα στο μη κιρρωτικό ήπαρ. 8ο Ελλαδοκυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο. Nicosia, 01.11.-04.11.2007

Συνέδρια 2008

Sotiropoulos GC. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma outside the Milan criteria. 3rd International Transplant Symposium, Thessaloniki 07.06.2008

Συνέδρια 2009

Sotiropoulos GC. Surgical therapy of intrahepatic cholangiocarcinoma. 19th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, Peking, 23.09.-26.09.2009

Συνέδρια 2010

 1. Sotiropoulos GC. Surgery for focal liver nodule: when to operate, how to operate? Greek Surgical Society, Athen, 20.04.2010
 2. Sotiropoulos GC. Surgical complications after classical operations in patients with liver cirrhosis. Greek Society for the Study of the Liver, Thessaloniki, 24.04.2010

Συνέδρια 2011

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Σύγχρονη διάσταση του χολαγγειοκαρκινώματος. 12 ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Χανιά 12.05.-15.05.2011
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Μπορούμε να επεκτείνουμε τα κριτήρια για ηπατική μεταμόσχευση στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο; 6 ο Συμπόσιο Μεταμοσχεύσεων. Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 03.06.-04.06.2011
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Μεταμόσχευση ήπατος για ηπατοκυτταρικό καρκίνο. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 06.10.-08.10.2011

Συνέδρια 2012

Σωτηρόπουλος Γ. Μεταμόσχευση ήπατος σε παιδιά. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής. Αθήνα 02.11.-04.11.2012

Συνέδρια 2013

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Λαπαροσκοπική ηπατεκτομή. 14η Πανελλήνια επιστημονική συνάντηση, Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών, Καρπενήσι 25.01.-27.01.2013
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Σύγχρονη αντιμετώπιση των όγκων ήπατος. 8η εκπαιδευτική Διημερίδα «Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία» ΕΛΙΓΑΣΤ. Αθήνα 08.02.-09.02.2013:
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική αντιμετώπιση Νευροενδοκρινών όγκων. 22ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο. Αθήνα, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 21.02.-22.02.2013
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική στρατηγική στις ηπατικές μεταστάσεις GIST. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Καρπενήσι 08.03.-09.03.2013
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική Θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 5ο Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος. Λάρισα, 28.03.-30.03.2013
 6. Σωτηρόπουλος Γ. Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Ιατρικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματισμού στην Ιατρική εκπαίδευση- Εκπαίδευση στη Γερμανία. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας & του 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Αθήνα, 25.04.-27.04.2013
 7. Σωτηρόπουλος Γ. Ο ασθενής με κίρρωση και ανάγκη για χειρουργική θεραπεία. 13ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Ρόδος 09.05.-12.05.2013
 8. Σωτηρόπουλος Γ. Μεταμόσχευση ήπατος. 11η Εκπαιδευτική Διημερίδα της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας. Αθήνα, 28.09.- 29.09.2013
 9. Σωτηρόπουλος Γ. Στρογγύλη τράπεζα: Μεταμοσχεύσεις ήπατος στην Ελλάδα-Σχολιασμός. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 10. Σωτηρόπουλος Γ. Σύγχρονες τάσεις της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας στη μεταμόσχευση ήπατος. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 11. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική αφαίρεση ηπατικών μεταστάσεων: Ενδείξεις και προβλήματα. Διεπιστημονική εκπαίδευση για συνεργασία στη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών με Νεοπλασματικά Νοσήματα, Χανιά, 01.11.-02.11.2013
 12. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικός καρκίνος-εκτομή και μεταμόσχευση. 19ο Πανελλήνιο Συνέδρειο Εσωτερικής Παθολογίας. Αθήνα, 11.12.-14.12.2013

Συνέδρια 2014

 1. Sotiropoulos GC. Operative US in the translanted liver. Euroson School: Training in new fields of Medical Ultrasound-Elastography & Interventional US, Athens 15.02.-16.02.2014.
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου από GIST. 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Ναύπλιο 21.02.-22.02.2014
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Στρογγύλη τράπεζα: Ηπατικές μεταστάσεις από καρκίνο παχέος εντέρου-Σχολιασμός. 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Ναύπλιο 21.02.-22.02.2014
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Αντιμετώπιση Ιατρογενών κακώσεων χοληφόρων. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού. Καλαμπάκα, 07.03.-09.03.2014
 5. Sotiropoulos GC. Meet the Expert Session: Optimal management of the patient with inoperable cholangiocarcinoma and emerging therapies. International Symposium Advances and Perspectives in Gastrointestinal Oncology. Delphi, 13.03.-15.03.2014
 6. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική αντιμετώπιση μικρού ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Εκπαιδευτική Διημερίδα „Διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις στη σύγχρονη ηπατολογία“, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΄Ηπατος. Βόλος, 30.05.-31.05.2014
 7. Σωτηρόπουλος Γ. Οριακά μοσσχεύματα. Πότε, σε ποιόν και ποια η αντιμετώπιση. 9ο Συμπόσιο Μεταμοχεύσεων. Θεσσαλονίκη 20.06.-21.06.2014
 8. Σωτηρόπουλος Γ. Επίπτωση R1 εκτομής στην τοπική υποτροπή και την επιβίωση. 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Διαβάζοντας τα Ίχνη των Καρκίνων του Πεπτικού. Θεσσαλονίκη 24.10.-26.10.2014
 9. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατεκτομή για χολαγγειοκαρκίνωμα στις πύλες του ήπατος. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα 12.11.-15.11.2014

Συνέδρια 2015

 1. Sotiropoulos GC. Colorectal cancer in older patients-Surgical approach of oligometastatic disease. 2nd Athens Symposium Advances and Perspectives in Geriatric Oncology. Athens, 05.03.-07.03.2015
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Στρογγύλη τράπεζα: Χειρουργική αντιμετώπιση ηπατικών μεταστάσεων από καρκίνο παχέος εντέρου. 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Βόλος 20.03.-21.03.2015
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Στρογγύλη τράπεζα: Καρκίνος στομάχου. Χειρουργική αντιμετώπιση. Πότε το χειρουργείο δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή. 21ο Ελληνικό Συνέδρειο Ογκολογίας. Αθήνα, 23.04.-25.04.2015
 4. Sotiropoulos GC. Operative US in liver surgery. Euroson2015-27th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Athens 06.11.-08.11.2015.
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Αντιμετώπιση σοβαρών επιπλοκών ενδοσκοπικών πράξεων: ενδοσκοπική ή χειρουργική. 2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Γαστρεντεολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Επίκαιρα Ηπατογαστρεντερολογικά Θέματα. Αμφιθέατρο «Φαίδων Φέσσας» Λαϊκό Νοσοκομείο 19.06.2015
 6. Σωτηρόπουλος Γ. Καρκίνος Ήπατος-Χοληφόρων- Χειρουργικές και ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες επί τοπικής υποτροπής. 3η Διεπιστημονική Προσέγγιση στη Θεραπεία του Καρκίνου. Multidisciplinary Care Discussions in Oncology. Αθήνα 06.11.-07.11.2015
 7. Sotiropoulos GC. Liver resection techniques for cholangiocarcinoma. Experts Meeting on Primary Liver Cancer. Larissa, Greece, 28.11.-28.11.2015

Συνέδρια 2016

 1. Sotiropoulos GC. Laparoscopic hepatectomy for primary and secondary liver tumors: The Greek Experience. Symposium on GI-Tumors: Are we making progress in Gastrointestinal Malignancies? Thessaloniki, Greece, 31.03.-03.04.2016
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων σε κιρρωτικούς ασθενείς με ένδειξη για χειρουργική επέμβαση. Εκπαιδευτική Διημερίδα “Σύγχρονη Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Ηπατικών Νοσημάτων και Συνδρόμων, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΄Ηπατος. Θεσσαλονίκη, 27.05.-28.05.2016
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα: Ένας δυσίατος καρκίνος. 1ο Πανελλήνιο Διεταιρικό Επιστημονικό Συμπόσιο Χειρουργικής Ογκολογίας. Λιβαδειά 16.09.-18.09.2016
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Προκλήσεις στην αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου του ήπατος. Μεταστάσεις από μη κολοορθικό καρκίνο. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη 09.11.-12.11.2016

Συνέδρια 2017

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα: Η Ελληνική Εμπειρία. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων. Αθήνα 03.03.-05.03.2017
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα. Φυσική πορεία της νόσου-Σταδιοποίηση/Ταξινόμηση-Χειρουργική αντιμετώπιση-Ενδείξεις λεμφαδενικού καθαρισμού-Ο ρόλος της μεταμόσχευσης. 10o Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος. Καλαμάτα 10.03.-11.03.2017
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Αιτιοπαθογέννεση-Σταδιοποίηση/Ταξινόμηση-Χειρουργική αντιμετώπιση-Μη χειρουργικές τεχνικές-Ενδείξεις μεταμόσχευσης. 10o Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος. Καλαμάτα 10.03.-11.03.2017
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική Θεραπεία NET -πρωτοπαθούς εστίας και ηπατικών μεταστάσεων. 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη. Αθήνα, 26.04.-29.04.2017
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Εισηγητής σε Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων. 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 10.05.-13.05.2017
 6. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική αντιμετώπιση καλοήθων ηπατικών όγκων. 15ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Λάρισα 25.05.-27.05.2017
 7. Sotiropoulos GC. Liver surgical techniques: What the radiologist needs to know. ESGAR 2017-28th Annual Meeting and Postgraduate Course of ESGAR. Athens 20.06.-20.06.2017
 8. Σωτηρόπουλος Γ. Νεώτερα δεδομένα στη χειρουργική αντιμετώπιση του Ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερευνητικής Εταιρείας Ουρογεννητικής Ογκολογίας. Θεσσαλονίκη 22.09.-24.09.2017
 9. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική Επέμβαση σε κιρρωτικό: Ηπατική και εξωηπατική. Συνέδριο Κλινικής Ηπατολογίας, Αθήνα 22.09.-24.09.2017
 10. Σωτηρόπουλος Γ. Μεταμόσχευση ήπατος για ασθενή με διάγνωση ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Συνέδριο Κλινικής Ηπατολογίας, Αθήνα 22.09.-24.09.2017
 11. Σωτηρόπουλος Γ. Ιδιατερότητες χειρουργικής αντιμετώπισης στα ΝΕΤ εντέρου. ΝΕΤ Masterclass 2017: An interactive workshop. Αθήνα, 11.11.2017
 12. Σωτηρόπουλος Γ. Επέκταση των κριτηρίων για μεταμόσχευση ήπατος για ηπατοκυτταρικό καρκίνο. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 17.11.-19.11.2017
 13. Σωτηρόπουλος Γ. Η θέση της ηπατικής μεταμόσχευσης στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Εκπαιδευτική Διημερίδα Ίνωση-Κίρρωση-Καρκίνος Ήπατος. Αθήνα 01.12.-02.12.2017

Συνέδρια 2018

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Συνδυασμένη θεραπευτική αντιμετώπιση μεταστατικών νεοπλασμάτων παχέος εντέρου. Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής και ΒιοΙατρικής Έρευνας. Αθήνα 26.01.-27.01.2018
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Προβλήματα και προοπτικές στο μεταμοσχευτικό κέντρο του Γ.Ν.Α «Λαϊκό». 25η Διεθνής εκδήλωση Ιογενών Ηπατιτίδων B & C “Στ. Χατζηγιάννης” – Εκδήλωση Μεταμόσχευση Ήπατος. ΑΘήνα 26.01.-28.01.2018
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικός καρκίνος. Χειρουργική θεραπεία-ενδείξεις για μεταμόσχευση. 11ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος. Καλαμάτα 09.03.-10.03.2018
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Μεταμόσχευση ήπατος- κλινικά διλήμματα. Πρώιμες επιπλοκές μεταμόσχευσης ήπατος. 16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Αθήνα 04.05.-06.05.2018
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Τι νεότερο στης μεταμοσχεύσεις. 44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 09.05.-12.05.2018
 6. Sotiropoulos G. Session II. The growing discrepancy between resident training in colon surgery and rising numbers of of general surgery graduates. 1st discussant. 25th Annual Meeting of the European Surgical Association, Trieste 11.05.-12.05.2018
 7. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργικές προκλήσεις στον καρκίνο του ήπατος και παγκρέατος: Ηπατικές μεταστάσεις. 4th meeting on the state of art in cancer therapies. Αθήνα 21.09.-22.09.2018
 8. Σωτηρόπουλος Γ. Πότε ο ΗΚΚ αντιμετωπίζεται χειρουργικώς (εκτομή ή μεταμόσχευση);  2ο Συνέδριο Κλινικής Ηπατολογίας, Αθήνα 28.09.-30.09.2018
 9. Σωτηρόπουλος Γ. Θεραπευτική στρατηγική σε ασθενείς με κολοορθικό καρκίνο και σύγχρονη ολιγομεταστατική νόσο. Διεπιστημονική εκπαίδευση για τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων, Χανιά, 12.10.-13.10.2018
 10. Σωτηρόπουλος Γ. Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα- Μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 21.11.-24.11.2018
 11. Σωτηρόπουλος Γ. Experts session-Χειρουργική εξαίρεση ηπατικών μεταστάσεων: Ενδείξεις και αντενδείξεις. Διημερίδα Νευροενδοκρινείς όγκοι, Αθήνα 30.11.-01.12.2018
 12. Σωτηρόπουλος Γ. Αντιμετώπιση ασθενών με ΗΚΚ-Η θέση της ηπατεκτομής (κλασσικής-λαπαροσκοπικής-ρομποτικής). Εκπαιδευτική Διημερίδα Ίνωση-Κίρρωση-Καρκίνος Ήπατος. Αθήνα 30.11.-01.12.2018
 13. Σωτηρόπουλος Γ. Άμεσες επιπλοκές μεταμόσχευσης ήπατος. 38ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο. Αθήνα 06.12.-09.12.2018

Συνέδρια 2019

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Το μοριακό προφίλ του όγκου επηρεάζει τη χειρουργική αντιμετώπιση των μεταστατικών νεοπλασμάτων παχέος εντέρου; Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Μοριακή Ιατρική από το Εργαστήριο στην Πράξη – Προκλήσεις και Ερωτήματα ΙΙΙ». Αθήνα 31.01.-02.02.2019
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Χειρουργική αντιμετώπιση (εκτομή/μεταμόσχευση). Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης, Έρευνας και Θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου – 12 ο έτος. Βόλος 28.02.- 02.03.2019
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Εξελίξεις στις τμηματικές μεταμοσχεύσεις ήπατος. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων. Θεσσαλονίκη 03.05.-05.05.2019
 4. Sotiropoulos G. Session IV. Perioperative Omega-3 fatty acids faills to confer protection in liver surgery. Results of a multi-centric, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. 1 st discussant. 26 th Annual Meeting of the European Surgical Association, Trieste 17.05.-18.05.2019
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Νεοπλάσματα παγκρέατος και χοληφόρων. Σχολιασμός. Διαδραστική προσέγγιση ασθενών με νεοπλασία του πεπτικού συστήματος: Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα. Αθήνα, 21.06.-22.06.2019
 6. Sotiropoulos G. Surgical treatment of gastric cancer. Laparoscopy and peritoneal lavage for gastric cancer. 2 nd Annual Meeting on digestive cancer. Athens 06.09.- 07.09.2019
 7. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατεκτομή για χολαγγειοκαρκίνωμα στις πύλες του ήπατος ,πλάσματα παγκρέατος και χοληφόρων. 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 31.10.-03.11.2019
 8. Sotiropoulos G. Surgical evaluation of pancreatic cysts and intraductal papillary mucinous neoplasms. 14 ο ΕλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, 15.11.-17.11.2019
 9. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική αντιμετώπιση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος –Χειρουργική αντιμετώπιση πολυεστιακής νόσου εντός κριτηρίων Μιλάνου. Εκπαιδευτική Διημερίδα Ίνωση-Κίρρωση-Καρκίνος Ήπατος. Αθήνα 29.11.- 30.11.2019

Προφορικές ανακοινώσεις σε συνέδρια (επιλεκτικά)

Συνέδρια 2001

Lang H, Nadalin S, Sotiropoulos GC, Broelsch CE. Die diffuse Papillomatose des distalen Gallengangs – eine seltene Differentialdiagnose des Verschlußikterus. 168. Tagung der Vereinigung Niederrheinisch-Westfälischer Chirurgen. Bielefeld, 27.09.- 29.09.2001

Συνέδρια 2002

 1. Lang H, Paul A, Nadalin S, Sotiropoulos GC, Görlinger K, Malagó M, Broelsch CE. Orthotope Lebertransplantation in der Piggy-back-Technik. 13. Workshop für experimentelle und klinische Lebertransplantation und Hepatologie, Wilsede, 20.06.-22.06.2002
 2. Lang H, Kaun M, Sotiropoulos GC, Malagó M, Broelsch CE. Erweiterte Leberresektionen beim lokal fortgeschrittenen intrahepatischen Cholangiozellulären Karzinom (Stadium IVA). 169. Tagung der Vereinigung Niederrheinisch-Westfälischer Chirurgen. Essen, 26.09.-28.09.2002
 3. Lang H, Kaun M, Sotiropoulos GC, Malagó M, Broelsch CE. Entfernung eines hilären Gallengangstumors Typ IV mittels Hepatikusgabelresektion und Mesohepatektomie – ein Fallbericht. 169. Tagung der Vereinigung Niederrheinisch-Westfälischer Chirurgen. Essen, 26.09.-28.09. 2002
 4. Sotiropoulos GC, Lang H, Malagó M, Broelsch CE. Surgical therapy of intrahepatic cholangiocellular carcinoma. 23th Panhellenic Congress of Surgery-International Surgical Forum. Athens, 9.11.-12.11.2002

Συνέδρια 2003

 1. Lang H, Sotiropoulos GC, Frühauf NR, Broelsch CE. Die Mesohepatectomie als operationstechnische Alternative bei fortgeschrittenen Tumoren der Hepaticusgabel. 120. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. München, 28.04.-02.05.2003
 2. Lang H, Frühauf NR, Sotiropoulos GC, Kaiser G, Dömland M, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Extended liver resection for locally advanced intrahepatic Cholangiocellular Carcinoma. European IHPBA congress. Istanbul, 28.05.-31.05.2003
 3. Sotiropoulos GC, Saner FH. Leberresektion bei Faktor XIII Mangel Fortbildungsveranstaltungen der Klinik für Allgemein- und Transplantationschirurgie. Essen, 29.10.2003
 4. Lang H, Sotiropoulos GC, Frühauf NR, Doemland M, Kaiser G, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Erweiterte Leberresektionen bei primären Leberkarzinomen in nicht-zirrhotischer, nicht-fibrotischer Leber. 27. Seminar der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgische Forschung. Gosau, 03.12.-05.12.2003

Συνέδρια 2004

 1. Sotiropoulos GC, Malagó M, Lang H, Paul A, Dirsch O, Frilling A, Broelsch CE. Die Genauigkeit der radiologischen Tumorklassifikation nach TNM-, UICC-, Milano- und UCSF-Kriterien beim hepatozellulären Karzinom in Zirrhose – ein retrospektiver Vergleich der pathologischen mit den radiologischen Befunden. 121. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Berlin, 27.04.-30.04.2004
 2. Sotiropoulos GC, Paul A, Treckmann J, Napieralski BP, Lang H, Nadalin S, Frilling A, Malagó M, Broelsch CE. ”Livers nobody wants”:single institution experience in liver transplantation with 30 marginal livers over a 3-year period. 6th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Washington, 02.06.-06.06.2004
 3. Sotiropoulos GC, Malagó M, Lang H, Dirsch O, Paul A, Nadalin S, Saner FH, Brokalaki EI, Frilling A, Broelsch CE. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma:call for new classification or call for no classification? 6th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Washington, 02.06.-06.06.2004
 4. Lang H, Sotiropoulos GC, Frühauf NR, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Erweiterte Leberresektionen beim lokal fortgeschrittenen intrahepatischen Cholangiozellulären Karzinom. 15. Workshop für experimentelle und klinische Lebertransplantation und Hepatologie. Wilsede, 20.06.-22.06.2004
 5. Lang H, Sotiropoulos GC, Frühauf NR, Radtke A, Kaiser G, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Die zentrale Leberresektion als Alternative zur erweiterten Hemihepatektomie. 170. Tagung der Vereinigung Niederrheinisch-Westfälischer Chirurgen. Köln, 16.09.-18.09.2004

Συνέδρια 2005

 1. Lang H, Sotiropoulos GC, Brokalaki E, Frühauf NR, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Die erweiterte Hemihepatektomie links – eine Komplikationsanalyse. 122. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie,. München, 05.04.-08.04.2005
 2. Lang H, Sotiropoulos GC, Brokalaki E, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Leberresektion beim intrahepatischen Cholangiozellulären Karzinom. 122. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. München, 05.04.-08.04.2005
 3. Lang H, Sotiropoulos GC, Brokalaki E, Frühauf NR, Molmenti E, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Extended left hepatectomy – a perioperative risk analysis. 6th European IHPBA congress. Heidelberg, 25.05.-29.05.2005

Συνέδρια 2006

 1. Radtke A, Sotiropoulos GC, Schröder T, Valentin-Gamazo C, Nadalin S, Frilling A, Peitgen HO, Malagó M, Broelsch CE. Präoperativer vergleich anatomischer und funktioneller Lebervolumina zwischen zwei unterschiedlichen Leberresektionstechniken in der Leberlebendspende. 123. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Berlin, 02.05.-05.05.2006
 2. Dammann MW, Sotiropoulos GC, Henning M, Janssen OE, Kröger K, Broelsch CE, Niebel W. Amputationsrate bei chronischen Wunden arterieller Genese. 123. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Berlin, 02.05.-05.05.2006
 3. Sotiropoulos GC, Malagó M, Lang H, Paul A, Nadalin S, Radtke A, Treckmann J, Frilling A, Broelsch CE. Lebertransplantation für Patienten mit hepatozellulärem Karzinom-Eine unizentrische Analyse vom 96 Fällen. 123. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Berlin, 02.05.-05.05.2006
 4. Lang H, Radtke A, Hindennach M, Sotiropoulos GC, Peitgen HO, Broelsch CE. Liver resection under in situ cooling perfusion of the liver and by use of computer-assisted virtual resection planning. 16th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. Madrid, 25.05.-27.05.2006
 5. Lang H, Radtke A, Hindennach M, Sotiropoulos GC, Malagó M, Peitgen HO, Broelsch CE. Impact of computer-assisted risk analysis on operation planning and operative strategy in major hepatectomy. 16th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. Madrid, 25.05.-27.05.2006
 6. Lang H, Sotiropoulos GC, Brokalaki E, Malagó M, Broelsch CE. Role of left trisectionectomy in the treatment of hepatobiliary malignancies. 16th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. Madrid, 25.05.-27.05.2006

Συνέδρια 2007

 1. Sotiropoulos GC, Radtke A, Lang H, Frilling A, Weber F, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Lebertransplantation als eine erfolgversprechende Therapieoption bei Patienten mit hepatozellulärem Karzinom in Zirrhose und einem niedrigen AFP-Blutwert: Optimale Operationsergebnisse unabhängig von Milano Kriterien. 124. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. München, 01.05.-04.05.2007
 2. Lang H, Radtke A, Hindennach M, Sotiropoulos GC, Bourqain H, Malagó M, Peitgen HO, Broelsch CE. Computer-assisted operation in major hepatectomy. 7th EHPBA European Congress. Verona, 06.06.-09.06.2007
 3. Lang H, Sotiropoulos GC, Brokalaki EI, Bertona C, Schmitz KJ, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Liver resection for hepatocellular carcinoma arising in non-cirrhotic livers. 7th EHPBA European Congress. Verona, 06.06.-09.06.2007
 4. Lang H, Sotiropoulos GC, Schmitz KJ, Paul A, Malagó M, Broelsch CE. Surgical treatment of intrahepatic cholangiocellular carcinoma. 7th EHPBA European Congress. Verona, 06.06.-09.06.2007
 5. Lang H, Sotiropoulos GC, Malago M, Broelsch CE. Verteilungsmuster und Therapie von Rezidiven nach Leberteilresektion wegen HCC in nicht zirrhotischer Leber-Ergebnisse der Zweitleberresektion. 124. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, München 01.05.-04.05.2007

Συνέδρια 2008

 1. Bockhorn M, Friling A, Sotiropoulos GC, Neuhaus J, Fingas C, Lang H, Paul A, Broelsch CE. Die Bedeutung der Lymph- und Gefäßinfiltration kolorektaler Lebermetastasen-ein prädiktiver Prognoseparameter. 125. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Berlin 22.04.-25.04.2008
 2. Lütkes P, Miller M, Merguet P, Nabring J, Broelsch CE, Sotiropoulos GC, Lang H. Abbildungsqualität des G-DRG-systems am Beispiel komplexer hepatobiliärer Chirurgie. 125. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Berlin 22.04.-25.04.2008

Συνέδρια 2009

 1. Sotiropoulos GC, Kaiser GM, Radtke A, kühl H, Gerken G, Grabellus F, Paul A, Broelsch CE, Lang H. Genauigkeit der präoperativen Bismuth-Corlette Klassifkation bei Klatskintumoren anhand der intraoperativen und pathologischen Befunde. 126. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, München 28.04.-01.05.2009
 2. Sotiropoulos GC, Sgourakis G, Radtke A, Musholt TJ, Lang H. Orthotope Lebertransplantation mit oder ohne T-Drainage? Systematischer Literaturüberblick und eine Meta-Analyse der Operationsergebnisse. Viszeralmedizin 2009, Gastroenterologie, Viszeralchirurgie, Hamburg 30.09.-03.10.2009
 3. Sotiropoulos G, Tagkalos E, Radtke A, Musholt TJ, Lang H. Lebertransplantation bei Lebermetastasen von neuroendokrinen Pankreastumoren: Systematischer Literaturüberblick. Viszeralmedizin 2009, Gastroenterologie, Viszeralchirurgie, Hamburg 30.09.-03.10.2009
 4. Stoeltzing O, Hackl C, Lang SA, Hellerbrand C, Sotiropoulos G, Lang H. Impact of blocking heat-shock protein-90 on human hepatocytes and on liver regeneration in experimental models. 95th Annual Clinical Congress, American College of Surgeons, Chicago 11.10.-15.10.2009

Συνέδρια 2010

 1. Sotiropoulos G, Radtke A, Hoppe-Lotichius M, Otto G. Lebertransplantation bei hepatozellulärem Karzinom: Prognostischer Stellenwert der Tumordifferenzierung. 127. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Berlin 20.-23.04.2010
 2. Sotiropoulos G, Tagkalos E, Radtke A, Musholt TJ, Lang H. Lebertransplantation bei Lebermetastasen von neuroendokrinen Pankreastumoren: Systematischer Literaturüberblick. 127. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Berlin 20.04.-23.04.2010
 3. Radtke A, Sotiropoulos GC, Schroeder T, Peitgen T; Frilling A, Malago M, Broeslch CE. Computer assisted surgery planning for complex liver resections : when is it helpful ? A single centre experience over an 8 years period. 17th Annual Meeting of the European Surgical Association, Budapest 07.05.-08.05.2010

Συνέδρια 2011

 1. Gallinat A, Sotiropoulos GC, Treckmann J, Witzke O, Paul A. Ergebnisse nach Nierentransplantation bei Spendern ≥ 75 Jahre. 128. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. München, 03.05.-06.05.2011
 2. Sotiropoulos GC, Becker C, Fouzas I, Vernadakis S, Treckmann JW, Máthé Z, Gerken G, Paul A. Liver transplantation in patients with portal vein thrombosis in the absence of hepatocelllular carcinoma. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 3. Papaevangelou A, Sotiropoulos GC, Radtke A, Fouzas I, Malago M, Paul A, Schroeder T. Evaluation of donor spleen volumetry at 6 months after right hepatectomy for adult live donor liver transplantation. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 4. Sotiropoulos GC, Nowak KW, Klein CG, Fouzas I, Vernadakis S, Treckmann J, Cicinnati VR, Beckebaum S, Paul A. Sorafenib treatment for recurrent hepatocellular carcinoma after liver transplantation. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 5. Fouzas I, Vernadakis S, Kaiser GM, Mathe Z, Kykalos S, Treckmann J, Paul A, Sotiropoulos GC. Solid organ transplantation after retrival from deceased donors with abdominal aortic grafts. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 6. Fouzas I, Sotiropoulos GC, Paul A, Kaiser GM, Kykalos S, Treckmann J, Vernadakis S. Horseshoe kidney transplantation: Report of a case and systematic review of the literature. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 7. Brokalaki EI, Weber F, Sotiropoulos GC, Fouzas I, Cicinnati VR, Beckebaum S. Claudin-7 expression in hepatocellular carcinoma. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 8. Vernadakis S, Sotiropoulos GC, Fouzas I, Kaiser GM, Kykalos S, Juntermanns B, Paul A, Treckmann J. Cholecystectomy due to symptomatic gallblader disease after orthotopic liver transplantation: single center experience and literature review. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 9. Vernadakis S, Paul A, Fouzas I, Kaiser GM, Kykalos S, Treckmann J, Sotiropoulos GC. Incarcerated diaphragmatic hernia after right hepatectomy fir live donor liver transplantation: An extremely rare late donor complivation. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 10. Vernadakis S, Sotiropoulos GC, Fouzas I, Mathe Z, Beckebaum S, Kaiser GM, Treckmann J, Metzelder M, Kimmig R, Paul A. Successful salvage delivery and liver transplantation for fulminant hepatic failure in a 34 weeks pregtnant woman. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 11. Vernadakis S, Paul A, Kykalos S, Fouzas I, Treckmann J, Gerken G, Baba HA, Sotiropoulos GC. Liver transplantation for liver malignancy in Wilson disease. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 12. Vernadakis S, Paul A, Fouzas I, Mathe Z, Kaiser GM, Kykalos S, Kobori L, Gerken G, Treckmann J, Sotiropoulos GC. Single center experience on liver transplantation for polycystic liver disease. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 13. Vernadakis S, Kobori L, Fouzas I, Beckebaum S, Paul A, Sotiropoulos GC. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma in patients with primary biliary cirrhosis in the MELD era. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011
 14. Sotiropoulos GC, Tagkalos E, Fouzas I, Vernadakis S, Mathé Z, Treckmann J, Paul A. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma using extended criteria donor grafts. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη 25.11.-27.11.2011

Συνέδρια 2012

Kaiser GM, Juntermanns B, Heuer M, Baba H, Canbay A, Schuler M, Sotiropoulos G, Paul A.. Ist die 7. Auflage (2010) der TNM Klassifikation für Klatskin Tumore besser als die 6. Auflage (2002)? 129. Kongress  der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Berlin, 24.04.-27.04.2012

Συνέδρια 2013

 1. Sotiropoulos GC, Paul A, Malago M, Neuhäuser M. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma with live donors or extended criteria donors a propensity score-matched comparison. 10th Congress οf the European-African Hepato Pancreato Biliary Association. Belgrade 29.-31.05.2013
 2. Sotiropoulos GC, Dondero F, Troisi R, Cillo U, Lerut J, Kobori L, Krawczyk M, Lechner F, Mergental H, Eiczon BG, Otto G, Isoniemi H, Molmenti E, Muscari F, Sapisochin G, Porte RJ, Belghiti J, Paul A, Yao FY. Liver transplantation for mixed hepato-cholangiocellular carcinoma: A multicentric survival and recurrene analysis. 10th Congress οf the European-African Hepato Pancreato Biliary Association. Belgrade 29.-31.05.2013
 3. Sotiropoulos GC, Paul A, Fouzas I, Molmenti EP, Vernadakis S, Malago M, Neuhäuser M. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma with live donors or extended criteria donors: A matched-pair analysis. 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 4. Vernadakis S, Paul A, Fouzas I, Mathe Z, Kaiser G, Charalampoudis P, Moris D, Gerken G, Treckmann J, Sotiropoulos GC. Single-center experience on liver transplantation for polycystic liver disease. 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 5. Wilms C, Radtke A, Sotiropoulos GC, Fouzas I, Molmenti EP, Will L, Sgourakis G, Beckebaum S, Cicinnati VR, Schmidt H, Peitgen HO, Malago M, Schrieder T. Portal supply and venous drainage of caudate lobe in healthy human liver: Virtual 3-dimensional computed tomography-volume analysis. 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013
 6. Sotiropoulos GC, Samonakis D, Fouzas I, Charalampoudis P, Radtke A, Broering DC. Μεταμόσχευση δεξιού λοβού από ζώντα δότη για ηπατοκυτταρικόκαρκίνο σε κίρρωση: Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του 1ου Ελληνικού ζεύγους. 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 01.11.-03.11.2013

Συνέδρια 2016

 1. Σωτηρόπουλος Γ, Hoyer D, Paul A, Saner F, Gallinat A, Mathe Z, Treckmann J, Schulze M., Canbay A, Molmenti E, Kaiser GM. Λαπαροσκοπική αριστερή λοβεκτομή. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 2. Σωτηρόπουλος Γ, Κωστάκης Ι, Μαχαίρας Ν, Σταμόπουλος Π, Κουράκλης Γ. Ηπατεκτομές σε γηριατρικούς ασθενείς. 30 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016.
 3. Σωτηρόπουλος Γ, Μαχαίρας Ν, Σταμόπουλος Π, Κωστάκης Ι, Δημητρούλης Δ, Μαντάς Δ, Κουράκλης Γ. Λαπαροσκοπική έναντι ανοικτής ηπατεκτομής για ηπατοκυτταρικό καρκίνο: Αρχική Ελληνική εμπειρία. 30 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016.
 4. Σωτηρόπουλος Γ, Μαχαίρας Ν, Σταμόπουλος Π, Κωστάκης Ι, Μαντάς Δ, Κουράκλης Γ. Λαπαροσκοπική ηπατεκτομή: Αποτελέσματα από την εφαρμογή της στην Ελληνική πραγματικότητα. 30 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 5. Σωτηρόπουλος Γ, Κωστάκης Ι, Μαχαίρας Ν, Κουράκλης Γ. Διενέργεια ηπατεκτομών στην Ελληνική πραγματικότητα: Παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη μετεγχειρητική παρακολούθηση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 30 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 6. Μαντάς Δ, Κωστάκης Ι, Χαραλαμπούδης Π, Σωτηρόπουλος Γ, Δημητρούλης Δ, Μαρκόπουλος Χ. Χειρουργική ηπατικών μεταστάσεων σε ασθενείς με καρκίνο μαστού. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 7. Περυσινάκης Η, Μηναϊδου Α, Λεοντάρα Β, Μαντάς Δ, Σωτηρόπουλος Γ, Τσίπρας Η, Ζωγράφος Γ, Μάργαρης Η, Κουράκλης Γ. Μελέτη της έκφρασης των δεικτών β-κατενίνη, EGFR, CK7, CK20, MUC1, MUC2 και CDX2 στον καρκίνο του φύματος VATER με σκοπό τον καθορισμό της πρόγνωσης και του τύπου διαφοροποίησης. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 8. Σωτηρόπουλος Γ, Σταμόπουλος Π, Μαχαίρας Ν, Μαντάς Δ, Κουράκλης Γ. Λαπαροσκοπική αριστερή ημιηπατεκτομή. 30 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 9. Σωτηρόπουλος Γ, Σταμόπουλος Π, Μαχαίρας Ν, Μαντάς Δ, Κουράκλης Γ. Λαπαροσκοπική εκτομή τμημάτων VI/VII για ηπατοκυτταρικό καρκίνο σε κίρρωση. 30 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 10. Σωτηρόπουλος Γ, Σταμόπουλος Π, Μαχαίρας Ν, Μαντάς Δ, Κουράκλης Γ. Λαπαροσκοπική εκτομή τμήματος VI για ηπατοκυτταρικό καρκίνο σε χρόνια ηπατοπάθεια. 30 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 11. Σωτηρόπουλος Γ, Σταμόπουλος Π, Μαχαίρας Ν, Μαντάς Δ, Κουράκλης Γ. Λαπαροσκοπική αριστερή λοβεκτομή. 30 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016

Συνέδρια 2017

 1. Αλεξανδράκη Κ, Μπούτζιος Γ, Αγγελούση Α, Θωμάς Δ, Κολομόδη Δ, Καρούμπαλης Ι, Σουγιουλτζής Σ, Λιότσου Θ, Βεργαδής Β, Αναστασιάδης Γ, Χατηιωάννου Σ, Ροντογιάννη Δ, Δελλαδέτσιμα Ι, Σωτηρόπουλος Γ, Φελέκουρας Ε, Κουμαριανού Α, Καλτσάς Γ. Σϋγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγισητεν Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων. 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 10.05.-13.05.2017
 2. Sotiropoulos GC, Fouzas I, Machairas N, Vernadakis S, Kaiser Gernot M, Paul A. Long-term outcomes after liver transplantation for hepatocellular carcinoma using extended criteria donor grafts. 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017
 3. Prodromidou A, Kostakis ID, Machairas N, Garoufalia Z, Stamopoulos P, Sotiropoulos GC. Pregnancy outcomes after liver transplantation: a systematic review. 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017
 4. Machairas N, Stamopoulos P, Kostakis ID, Garoufalia Z, Tsaparas P, Paspala A, Sotiropoulos GC. Mixed hepatocellular carcinoma: long-term results following liver transplantation. 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017
 5. Prodromidou A, Machairas N, Garoufalia Z, Kostakis ID, Tsaparas P, Paspala A, Stamopoulos P, Sotiropoulos GC. Liver transplantation for hepatic hemangioma: A systematic review. 19th Panhellenic Transplantation Congress, Thessaloniki, 17.11.-19.11.2017

Συνέδρια 2018

 1. Πέτρος Τσαπάρας, Ιωάννης Κωστάκης, Νικόλαος Μαχαίρας, Κωνσταντίνος Κόντζογλου, Γρηγόριος Κουράκλης, Γεώργιος Σωτηρόπουλος. Μεταμόσχευση ήπατος μετά από ιατρογενείς κακώσεις χοληφόρων κατά τη διάρκεια χολοκυστεκτομής. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Φόρουμ 2018με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 21.11.-24.11.2018
 2. Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Δημήτριος Κορκολής, Γεώργιος Γκλαντζούνης, Νικόλαος Μαχαίρας, Αναστάσιος Μαχαίρας, Ευάγγελος Φελέκουρας. Ηπατεκτομή για ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα – Η Ελληνική εμπειρία. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 21.11.-24.11.2018

Συνέδρια 2019

 1. Sotiropoulos GC, Korkolis DP, Glantzounis GK, Machairas N, Machairas A, Felekouras E. Hepatectomy for Intrahepatic Cholangiocarcinoma – The Greek
  Experience. 13 th Congress of the E-AHPBA, Amsterdam 02.06.-05.06.2019
 2. Panagiota Stratigopoulou, Fuat Saner, Andreas Paul, Georgios Sotiropoulos. High MELD Score and extended operating timepredict prolonged initial Intensive Care Unit stay after liver transplantation and influence the outcome. 19 th Congress of the European Society of Organ Transplantation, Copenhagen 15.09.-19.09.2019.
 3. Stylianos Kykalos, Zoe Garoufalia, Apostolos Aggelis, Nikolaos Machairas, Georgios C. Sotiropoulos. Retrieval of abdominal organs from a donor with a mechanical cardiac assist device, due to severe heart failure. An «out of standard» procedure. 19 th Congress of the European Society of Organ Transplantation, Copenhagen 15.09.-19.09.2019.
 4. Κύκαλος Σ, Κότσιφα Ε, Χολόγκιτας Ε, Καρατζά Ε, Στρατηγοπούλου Π, Λαμπαδαρίου Α, Αντωνίου Ε, Παπαθεοδωρίδης Γ, Σωτηρόπουλος Γ. Θρόμβωση πυλαίας φλέβας και μεταμόσχευση ήπατος. Η εμπειρία μας. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Ιωάννινα 29.11.-01.12.2019

Πρόεδρος-Συντονιστής συνεδριάσεων

Συνέδρια 2006

Felekouras E, Sotiropoulos GC. Πρωτοπαθείς όγκοι ήπατος. 25th Panhellenic Congress of Surgery-International Surgical Forum. Athens, 22.11.-26.11.2006

Συνέδρια 2007

Sotiropoulos GC, Miyazaki M. Primary malignant tumors of the liver. 17th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. Bucharest, 05.09.-08.09.2007

Συνέδρια 2012

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Προεδρείο στη θεματική συνεδρίαση «Χειρουργική». 38ο ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 16.05.-19.05.2012
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική αντιμετώπιση του ορθοκολικού καρκίνου: Ο ρόλος της μεταστασεκτομής. Διαπανεπιστημιακή Ομάδα Παθολόγων-Ογκολόγων Ελλάδας. 5ο Summer School Ογκολογίας, Ηράκλειο 23.07.-29.07.1012

Συνέδρια 2014

 1. Karaliotas K, Sotiropoulos G. HALPP, Laparoscopic Hammersmith Associating Liver Partition with Portal Vein Ligation for Liver Regeneration. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα 12.11.-15.11.2014
 2. Καραλιώτας Κ, Σωτηρόπουλος Γ. Αντιμετώπιση μη εξαιρέσιμων ηπατικών μεταστάσεων από το παχύ έντερο. Κατευθυντήριες οδηγίες. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα 12.11.-15.11.2014
 3. Imvrios G, Sotiropoulos G. Present and future perspectives in liver and kidney preservation prior to transplantation. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα 12.11.-15.11.2014

Συνέδρια 2016

 1. Papanikolaou V, Sotiropoulos G. Hilar cholangiocarcinoma: A surgical challenge. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 08.11.2016-12.11.2016
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικός καρκίνος. 3η Ημερίδα Γαστρεντεολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Σύγχρονη Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία: Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη. Αμφιθέατρο «Φαίδων Φέσσας» Λαϊκό Νοσοκομείο 11.06.2016

Συνέδρια 2017

 1. Sotiropoulos G. Symposium 29-Rare indications for liver transplantation. 12th Biennial E-AHPBA Congress 2017. Mainz 23.05.-26.05.2017
 2. Sotiropoulos G. Special lecture 31-Liver transplantation as a school for liver resection and vice versa. 12th Biennial E-AHPBA Congress 2017. Mainz 23.05.-26.05.2017
 3. Sotiropoulos G. Free Poster Session 1-Liver transplantation. 12th Biennial E-AHPBA Congress 2017. Mainz 23.05.-26.05.2017
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων. 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 10.05.-13.05.2017
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Νεότερα αντιβιοτικά στην αντιμετώπιση των χειρουργικών λοιμώξεων. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα 10.11.-12.11.2017

Συνέδρια 2018

 1. Sotiropoulos G. Session IV. 25th Annual Meeting of the European Surgical Association, Trieste 11.05.-12.05.2018
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Νεοπλάσματα Παγκρέατος-Χοληφόρων. Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (ΕΑΚΟ/ΕΟΠΕ) 4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, Νεοπλάσματα Πεπτικού Συστήματος. Αθήνα, 02.11.-03.11.2018
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργικές τεχνικές ηπατεκτομών. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 21.11.-24.11.2018
 4. Σωτηρόπουλος Γ. NET λεπτού εντέρου και ορθού. Διημερίδα Νευροενδοκρινείς όγκοι, Αθήνα 30.11.-01.12.2018
 5. Καραμπίνης Α, Παπανικολάου Β, Σωτηρόπουλος Γ, Ploeg RJ. Προβλήματα και προοπτικές μεταμοσχευτικών κέντρων στην Ελλάδα. Συνέδριο Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων, Αθήνα 06.12.-07.12.2018
 6. Τσαλής Κ, Σωτηρόπουλος Γ. Λαπαροσκοπική ηπατεκτομή. Τί νεότερο στη χειρουργική; Αφιέρωμα στα 30 χρόνια λειτουργίας της Δ’ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 08.12.2018

Συνέδρια 2019

 1. Παπακώστας Π, Σαριδάκη Ζ, Σωτηρόπουλος Γ. Καρκίνοι κατώτερου πεπτικού. 25 ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα 18.04.- 20.04.2019
 2. Φούζας Ι, Σωτηρόπουλος Γ. Αντιμετωπίζοντας το «μικρό ήπαρ». 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων. Θεσσαλονίκη 03.05.-05.05.2019
 3. Georgios Sotiropoulos, Umberto Cillo. Liver-Surgical technique, clinical. 19th Congress of the European Society of Organ Transplantation, Copenhagen 15.09.-19.09.2019
 4. Αντωνίου Ε, Σωτηρόπουλος Γ. Μεταμόσχευση. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Ιωάννινα 29.11.-01.12.2019

Ομιλητής κατόπιν προσκλήσεως σε σεμινάρια

Σεμινάρια 2008

Sotiropoulos GC. Was gibt’s neues in der Leberchirurgie-Der interessante Fall. Weiterbildungsseminar des Johannes Gutenberg Universitätsklinikums Mainz- Mainz, 12.03.2008

Σεμινάρια 2007

 1. Sotiropoulos GC. Diagnostik des akuten Abdomens-der interessante Fall. 3. Weiterbildungsseminar-Viszeralchirurgie. Bundesverband der Deutschen Chirurgen. Essen, 03.09-07.09.2007
 2. Sotiropoulos GC. Χειρουργική αντιμετώπιση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου/ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος. 5ο Σεμινάριο Μετεκπεδευτικών Μαθημάτων Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Αθήνα, 24.09.2007

Σεμινάρια 2011

Sotiropoulos GC. Surgery for hepatocellular carcinoma. 3rd  Preparatory Course for the European Diploma in Transplantation Surgery. Limassol, Cyprus, 02.06.-03.06.2011

Σεμινάρια 2007

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική για ηπατοκυταρικό καρκίνο. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 2012. Χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος. Α’ Χειρουργική Κλινική Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου „Η Αγία Όλγα“. Βόλος 08.03.-10.03.12
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Καρκίνος χοληδόχου πόρου/ Κύστεις χοληδόχου πόρου. MSc in HPB Surgery, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 06.04.2012.
 3. Sotiropoulos GC. Strategy for the management of bile duct injury. 6th EDS Postgraduate Course, Thessaloniki Greece, 19.04.-21.04.2012
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Κλασικές χειρουργικές επεμβάσεις σε ηπατοπαθείς-μετεγχειρητική εκτίμηση, επιπλοκές. 5ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΄Ηπατος. Θεσσαλονίκη, 07.04.2012
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική αντιμετώπιση του ορθοκολικού καρκίνου: Ο ρόλος της μεταστασεκτομής. Διαπανεπιστημιακή Ομάδα Παθολόγων-Ογκολόγων Ελλάδας. 5ο Summer School Ογκολογίας, Ηράκλειο 23.07.-29.07.1012
 6. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική αντιμετώπιση Νευροενδοκρινών όγκων. Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ενδοκρινολόγων Λαϊκού Νοσοκομείου, Αθήνα 07.12.2012

Σεμινάρια 2013

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική Θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 6ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΄Ηπατος. Αθήνα, 02.03.2013
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Καρκίνος χοληδόχου πόρου/ Ενδοηπατικό και πυλαίο χολαγγειοκαρκίνωμα. MSc in HPB Surgery, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 20.04.2013
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγειοκαρκίνωμα. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 2013. Χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος. Α’ Χειρουργική Κλινική Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου „Η Αγία Όλγα“. Καμένα Βούρλα 13.06.-15.06.13
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικός καρκίνος. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 2013. Χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος. Καμένα Βούρλα 13.06.-15.06.13

Σεμινάρια 2014

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατεκτομή για χολαγγειοκαρκίνωμα. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 1ης Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αθήνα, 06.03.2014
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική Θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 7ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΄Ηπατος. Αθήνα, 08.03.2014
 3. Sotiropoulos GC. Surgery for hepatocellular carcinoma. 6th Preparatory Course for the European Diploma in Transplantation Surgery. Athens, Greece, 13.05.-15.05.2014
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Ιατρογενείς κακώσεις χοληφόρων: Αναγνώριση-Ταξινόμηση-Χειρουργική αντιμετώπιση-Τεχνικές. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 2014. Χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος. Α’ Χειρουργική Κλινική Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου „Η Αγία Όλγα“. Καμένα Βούρλα 09.10.-11.10.14
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγειοκαρκίνωμα. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 2014. Χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος. Α’ Χειρουργική Κλινική Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου „Η Αγία Όλγα“. Καμένα Βούρλα 09.10.-11.10.14
 6. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 2014. Χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος. Α’ Χειρουργική Κλινική Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου „Η Αγία Όλγα“. Καμένα Βούρλα 09.10.-11.10.14

Σεμινάρια 2015

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική Θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 8ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΄Ηπατος. Αθήνα, 07.03.2015
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική αντιμετώπιση και τοπικές θεραπείες ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Β’ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ. Αθήνα, 16.04.2015
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Καρκίνος χοληδόχου πόρου/ Ενδοηπατικό και πυλαίο χολαγγειοκαρκίνωμα. MSc in HPB Surgery, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 22.04.2015
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη Χειρουργική Μεταμόσχευσης Οργάνων. ΠΜΣ στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική ΕΚΠΑ. Αθήνα, 26.10.2015

Σεμινάρια 2016

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Medical Residency Expo – Ιατρική Εκπαίδευση στη Γερμανία. Επιστημονική Εταιρία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας-Παράρτημα Αθηνών. Αθήνα, 14.01.2016
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική Θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 9ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΄Ηπατος. Αθήνα, 27.02.2016
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 2016. Χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος. Α’ Χειρουργική Κλινική Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου „Η Αγία Όλγα“. Βόλος 26.02.-28.02.16
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 2016. Χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος. Α’ Χειρουργική Κλινική Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου, Η Αγία Όλγα“. Βόλος 26.02.-28.02.16
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα. MSc in HPB Surgery, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 16.04.2016
 6. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα- Η Ελληνική Εμπειρία. 6η Ημερίδα ΕΧΕ και Γ’ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ: Ήπαρ-Χοληφόρα-Πάγκρεας. 31η Σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Χαϊδάρι, 11.06.2016

Σεμινάρια 2017

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική Θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 10ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΄Ηπατος. Αθήνα, 11.02.2017
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Καρκίνος ήπατος-χοληφόρων: Χειρουργικός σχεδιασμός. 2ο masterclass στους καρκίνους του πεπτικού συστήματος. ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Βόλος 15.03.-19.03.2017
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα: Χειρουργική θεραπεία. 2ο masterclass στους καρκίνους του πεπτικού συστήματος. ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Βόλος 15.03.-19.03.2017
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Ενδείξεις-Αποτελέσματα Μεταμοσχεύσεως Νεοπλασμάτων του Ήπατος. 2ο masterclass στους καρκίνους του πεπτικού συστήματος. ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Βόλος 15.03.-19.03.2017
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα. Φυσική πορεία της νόσου-Σταδιοποίηση/Ταξινόμηση-Χειρουργική αντιμετώπιση-Ενδείξεις λεμφαδενικού καθαρισμού-Ο ρόλος της μεταμόσχευσης. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 2017. Χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος. Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας-Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος Θεραπευτηρίου METROPOLITAN. Καλαμάτα 09.03.-10.03.2017
 6. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Αιτιοπαθογέννεση-Σταδιοποίηση/Ταξινόμηση-Χειρουργική αντιμετώπιση-Μη χειρουργικές τεχνικές-Ενδείξεις μεταμόσχευσης. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα 2017. Χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος. Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας-Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος Θεραπευτηρίου METROPOLITAN. Καλαμάτα 09.03.-10.03.2017
 7. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα. MSc in HPB Surgery, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 08.04.2017
 8. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικός καρκίνος-Σχολιασμός. Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής-Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΕΚΠΑ. Αθήνα 17.06.2017.
 9. Σωτηρόπουλος Γ. Xειρουργική αντιμετώπιση μεταστάσεων μη προερχόμενων από το παχύ έντερο. ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία ΕΚΠΑ. Αρεταίειο Νοσοκομείο, 20.10.2017

Σεμινάρια 2018

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική Θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 11ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΄Ηπατος. Αθήνα, 20.01.2018
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Καρκίνος ήπατος-χοληφόρων: Χειρουργικός σχεδιασμός. 3ο masterclass στους καρκίνους του πεπτικού συστήματος. ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Δελφοί 21.02.-25.02.2018
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα: Χειρουργική θεραπεία. 3ο masterclass στους καρκίνους του πεπτικού συστήματος. ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Δελφοί 21.02.-25.02.2018
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Ενδείξεις-Αποτελέσματα Μεταμοσχεύσεως Νεοπλασμάτων του Ήπατος. 3ο masterclass στους καρκίνους του πεπτικού συστήματος. ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Δελφοί 21.02.-25.02.2018
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Συντονισμός/Παρουσίαση επί περιστατικών-χειρουργική αντιμετώπιση-ενδείξεις μεταμόσχευσης. Κύκλος μαθημάτων Χειρουργικής Παθολογίας Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος-9η χρονιά. Καλαμάτα 08.03.-09.03.2018
 6. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα. Συντονισμός/Παρουσίαση επί περιστατικών-χειρουργική αντιμετώπιση. Κύκλος μαθημάτων Χειρουργικής Παθολογίας Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος-9η χρονιά. Καλαμάτα 08.03.-09.03.2018
 7. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα. MSc in HPB Surgery, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 21.04.2018
 8. Σωτηρόπουλος Γ. Μεταμοσχεύσεις στο ΓΝΑ Λαϊκό-Μεταμόσχευση ήπατος. Σχολιασμός. Επιστημονική ημερίδα «Μεταμοσχεύσεις στο ΓΝΑ Λαϊκό». Αθήνα 19.05.2018
 9. Σωτηρόπουλος Γ. Συνεργασίες ειδικοτήτων. Εστιακή βλάβη ήπατος-Ενδοσκοπική αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών-Βαριατρικές επεμβάσεις. Σχολιασμός. 5η Ημερίδα – Σύγχρονη Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία: Από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Κλινική Πράξη. Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής-Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΕΚΠΑ. Αθήνα 09.06.2018
 10. Σωτηρόπουλος Γ. Xειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου παγκρέατος-χοληφόρων. Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (ΕΑΚΟ/ΕΟΠΕ) 4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, Νεοπλάσματα Πεπτικού Συστήματος. Αθήνα, 02.11.-03.11.2018

Σεμινάρια 2019

 1. Σωτηρόπουλος Γ. Χολαγγειοκαρκίνωμα: Χειρουργική αντιμετώπιση. 4 ο masterclass στους καρκίνους του πεπτικού συστήματος. ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Ανώγεια 20.02.-24.02.2019
 2. Σωτηρόπουλος Γ. Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα: Χειρουργική αντιμετώπιση – Μεταμοσχεύσεις. 4 ο masterclass στους καρκίνους του πεπτικού συστήματος. ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Ανώγεια 20.02.-24.02.2019
 3. Σωτηρόπουλος Γ. Μεταστατική νόσος ήπατος. Βασικά στοιχεία χειρουργικής μεταστατικής ηπατικής νόσου (τεχνικές διατομής, αύξηση υπολειπόμενου όγκου, εγχειρητικά όρια). Κύκλος μαθημάτων Χειρουργικής Παθολογίας Ήπατος- Χοληφόρων-Παγκρέατος-10 ο έτος. Βόλος 28.02.-02.03.2019
 4. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική αντιμετώπιση χολαγγειοκαρκινώματος. Κύκλος μαθημάτων Χειρουργικής Παθολογίας Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος-10 ο έτος. Βόλος 28.02.-02.03.2019
 5. Σωτηρόπουλος Γ. Χειρουργική θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 12 ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΄Ηπατος. Αθήνα, 16.03.2019
 6. Σωτηρόπουλος Γ. Συνεργασίες ειδικοτήτων. Προκλήσεις στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Σχολιασμός. 6 η Ημερίδα – Σύγχρονη Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία: Από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Κλινική Πράξη. Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής-Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΕΚΠΑ. Αθήνα 25.05.2019
 7. Σωτηρόπουλος Γ. Μεταμόσχευση ήπατος: Ενδείξεις-Τεχνικές-Επιπλοκές και η αντιμετώπισή τους-Ελληνικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ήπατος. Κύκλος μαθημάτων Χειρουργικής Παθολογίας Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος-10 ο έτος/2 ος Κύκλος-Καλοήθεις παθήσεις. Βόλος 26.09.-28.09.2019
 8. Σωτηρόπουλος Γ. Δυνατότητες λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής ΗΧΠ: Κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής ΗΧΠ.μ. Κύκλος μαθημάτων Χειρουργικής Παθολογίας Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος- 10 ο έτος/2 ος Κύκλος-Καλοήθεις παθήσεις. Βόλος 26.09.-28.09.2019
 9. Σωτηρόπουλος Γ. Σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις: Εκτομή ή χημειοθεραπεία; Πότε αντιμετωπίζεται η πρωτοπαθής εστία; ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία ΕΚΠΑ. Αρεταίειο Νοσοκομείο, 26.10.2019
 10. Sotiropoulos G. Current challenges: Limitations in liver transplantation and resection for hepatocellular carcinoma. EuroMed HCC, Masterclass 2019, Athens 24.11.2019